850 fornøyde konferansedeltakere

Det optimistisk målet var 600 deltakere til hovedkonferansene, det endte opp med utrolige 850.

Det var seks hovedtemaer: oppdrettsteknologi, fiskehelse, digitalisering, mat for fremtiden, havbruk til havs og fremtidens råvarer. Tidligere teknologidirektør i Microsoft, Shahzad Rana, var møteleder for den utsolgte digitalkonferansen. – Konferansekomiteen hadde gjort en utrolig jobb med programmet. Det var en rød tråd gjennom hele programmet, og alle foredragsholderne leverte. Tematikken var veldig relevant for dagens situasjon i bransjen. Jeg opplevde at både digitaliseringsminister Karianne Oldernes Tung og konsernsjef Camilla Stoltenberg hadde stor nytte av seminaret, og begge to leverte også relevante innlegg.

«Relevans» er også noe som går igjen når Tor Andre Giskegjerde, R&D Operation Director i Cargill, oppsummerer konferansen om Fremtidens Råvarer. Det var også veldig nyttig at man forente blå og grønn sektor inn i tematikken. Generelt synes jeg at man i programmene var flinke til å tenke utenfor boksen, for eksempel å trekke på erfaringer fra oljebransjen, sier Giskegjerde. Ole-Andreas Ervik i Utror fastslår om Havbruk (nesten) til Havs-konferansen: – Den beste HTH-konferansen jeg har deltatt på så langt! Derfor savnet jeg noen fra politisk ledelse i regjeringen – de kunne hatt veldig godt utbytte av å ha vært der for å sikre politisk fremdrift og oppmerksomhet.