Konferanse

En unik global møteplass for havbruksnæringen 11.-13. juni 2024.

Konferansen skal være en unik global møteplass hvor vi kobler bedrifter, akademia og myndigheter for å sette agendaen for et bærekraftig havbruk. På AquaNext setter vi søkelys på sentrale områder med avgjørende betydning for fremtidens havbruk og økt matproduksjon. En stor utfordring i tiden fremover blir å produsere nok og riktig fôr. Kunnskap om biologi er avgjørende for god fiskehelse, og nye innovasjoner vil ha stor betydning både for konvensjonell, lukket og landbasert oppdrett. AquaNext blir arenaen for debatt, diskusjon og deling av kunnskap.

Hvis du har ideer og tanker om tema eller andre innspill til konferansen, ta kontakt med sigurd.vik@aquanext.no eller på +47 92 62 92 00 eller Erlend Sødal, erlend@sodals.no, +47 90 20 95 56.