Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

Når du er i kontakt med oss, for eksempel ved å abonnere på vårt nyhetsbrev eller registrere deg for våre tjenester – vil vi behandle personopplysninger om deg. Informasjonen nedenfor beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det, og dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av disse opplysningene.

Den behandlingsansvarlige for de personopplysningene vi behandler er daglig leder i Aqua Next. Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige er som følger:

Adresse: Richard Johnsensgate 4, 4021 Stavanger

E-post: post@aquanext.no

Telefon: +47 926 29 200

Organisasjonsnummer: 929 609 174

 

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post på post@aquanext.no.

 

Hvorfor vi samler inn personopplysninger, og hvilke typer informasjon vi samler inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål, avhengig av din interaksjon med oss. Vi samler inn følgende personopplysninger for de angitte formålene:

  • Distribusjon av tilbud, nyhetsbrev og informasjon om våre tjenester, samt invitasjoner til arrangementer og informasjon om vår virksomhet. Behandling skjer på grunnlag av en avtale med deg og ditt samtykke.
  • Besvarelse av henvendelser/spørsmål vi mottar. Dette inkluderer navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som fremkommer av henvendelsen/spørsmålet. Personopplysninger behandles på grunnlag av en interesseavveining for å kunne bistå deg.
  • Rekruttering til nye stillinger hos oss. Dette inkluderer CV, søknad og referanser. Personopplysninger behandles på grunnlag av ditt samtykke.
  • Planlegging og gjennomføring av arrangementer vi organiserer.

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. Dersom vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne, vil vi inngå avtaler for å sikre datasikkerheten.

All behandling av personopplysninger vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet opplysningene ble samlet inn for. Dette kan inkludere oppfyllelse av avtaler, oppgjør av forpliktelser, eller anonymisering/sletting av data etter arrangementer.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn i, retting eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til å begrense behandlingen, motsette deg behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. For å benytte deg av dine rettigheter hos oss, kan du kontakte oss på e-post på post@aquanext.no. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Dersom vi ikke kan imøtekomme din forespørsel, vil vi henvise deg til det selskapet vi anser som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.