Mat for fremtiden

Konferanseprogram- Onsdag 12. juni 2024, kl. 09.00-15.00

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

ER NORSK OPPDRETTSNÆRING RUSTET FOR DE KOMMENDE GLOBALE TRENDER OG KRAV INNEN MATPRODUKSJON?

I konferansen "Mat for fremtiden" setter vi søkelys på sentrale forhold til en bærekraftig og fremtidsrettet oppdrettsnæring. Her vil du møte fremtredende selskaper og ledere med innsikt i globale og nasjonale krav og forventninger til bransjen.

DNV vil se på globale trender i matproduksjon og regelverk. Hvordan vil dette påvirke norsk oppdrett om noen år? EAT Foundation ser nærmere på våre matsystemer og hvordan de må fungere for å være bærekraftige. Skandinavias største retailere kommer for å fortelle om sine forventninger til oppdrettsbransjen. Hva tenker oppdretterne selv om dette?

MODERATORS:
MIA GUTTORM MOSENG, CCO, SEARAS

THERESE TANDE, CEO, NORSK FISKENÆRING AS OG CO-FOUNDER, SEAFOOD TALKS

08:15

REGISTRERING OG KAFFE

09:00

REGULERINGER OG KRAV VIL KUNNE TREFFE AKVAKULTURBRANSJEN SOM EN TSUNAMI

Geir Fuglerud vil trekke oss gjennom globale utviklingstrender og transformasjon innen områder som bærekraft, transparens, mattrygghet, fiskevelferd og digitalisering – og hvordan nye reguleringer og krav fra myndigheter, investorer og forbrukere vil kunne treffe akvakulturbransjen som en tsunami.
GEIR FUGLERUD, CEO, DNV (SUPPLY CHAIN & PRODUCT ASSURANCE)

09:30

NORSK OPPDRETT OG DET GLOBALE MATSYSTEMET

Det globale matsystemet er den største enkeltdriveren av klimaendringer og miljøødeleggelse. Det fins en viktig rolle for norsk fisk og mat fra havet – men på riktig vis. Forskningen er krystallklar – endringer som kommer er lønnsomme, nødvendige og mulige å få til. Men man nå vise lederskap, endringsvillighet, innovasjon og nytenkning.
GUNHILD A. STORDALEN, FOUNDER & EXECUTIVE CHAIR, EAT FOUNDATION

I samtale med Therese Tande
GEIR FUGLERUD, GUNHILD A. STORDALEN OG JOAKIM HAUGE (HEAD OF BELLONA BIO-PROGRAMS)

10:15

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:40

DETTE ER VÅR FORVENTNINGER TIL OPPDRETTSBRANSJEN

Norsk laks er god og sunn mat. Det siste året har likevel vært fullt av negative oppslag om norsk oppdrett. Hva mener butikkjedene om dette, og ikke minst forbrukerne? Står vi ved et vendepunkt der forbrukerne snur ryggen til norsk laks eller står det gode produktet seg over tid? Hvilke krav stiller kjedene til bransjen?
ÅSA DOMEJ, BÆREKRAFTANSVARLIG, AXFOOD (SVERIGES NEST STØRSTE DAGLIGVAREKJEDE) 

VIDAR OLSEN, KATEGORISJEF, NORGESGRUPPEN
På hvilken måte skal vi leve opp til kjedenes forventninger?
SIMON NESSE ØKLAND, UTVIKLINGSDIREKTØR; BREMNES SEASHORE (PRODUSENT AV SALMA) 

11:45

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

12:45

HVORDAN NAVIGERE FREMTIDEN MED KLIMATEKNOLOGIINVESTERINGER I HAVNÆRINGENE?

Nysnø Klimainvesteringer er et statlig investeringsselskap. Oppdraget er å gjøre lønnsomme, langsiktige investeringer som bidrar til klimagassreduksjon. Det var overraskende for mange da selskapet nylig gikk inn som investor i Aqua Robotics. Hva er bakgrunnen for denne investeringen? På hvilken måte ser Nysnø at ny oppdrettsteknologi kan bidra til klimagassreduksjon – og kan man forvente flere investeringer i denne bransjen?
SIRI KALVIG, CEO, NYSNØ

I samtale med Therese Tande
SIRI KALVIG OG KJETIL HAGA (CEO, BLUE FRONT EQUITY)

13:20

HVA OM DET VAR HAVBRUKSNÆRINGEN?

Veronica Isabel Pedersen er tidligere statssekretær og politisk rådgiver i fiskeridepartementet. Hun jobber nå som kommunikasjonsrådgiver og følger bransjen tett. Hun stiller spørsmålet om politikerne ville kommet med redningspakker dersom havbruksnæringen havnet i en dyp krise – slik de gjorde for olje- og gassnæringen. For hvilken posisjon har egentlig havbruksnæringens blant beslutningstakere og i samfunnet for øvrig?
VERONICA ISABEL PEDERSEN, SENIORRÅDGIVER OG LEDER SJØMAT, KRUSE LARSEN

13:45

EN LITEN BEINSTREKK

14:00

OLJELOBBYEN – NORGES FREMSTE? HVA KAN ANDRE INDUSTRIER LÆRE?

Olje- og gassindustrien er Norges største - men også svært innflytelsesrik. Hvordan jobber bransjen for å sikre støtte? Hva er fortellingen om bransjens betydning - og hva er realitetene i utviklingen mot mer fornybar og lavere utslipp? Ulf Rosenberg har lang fartstid som journalist på energifeltet og kommunikasjonssjef i ulike olje- og gasselskap.
ULF ROSENBERG, RÅDGIVER INNEN KOMMUNIKASJON OG SAMFUNNSKONTAKT

14:30

VI OPPSUMMERER DAGEN – HVA TROR VI BLIR VEIEN VIDERE

ANNE HVISTENDAHL, LEDER SJØMATAVDELINGEN, DNB, M.FL.

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,-
2 dager: kr 4.950,-
3 dager: kr 7.800,-

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.