Foto: Aqualoop

Havbruk
(nesten)
til havs

Konferanseprogram- Torsdag 13. juni 2024, kl. 09.00-14:30

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

MER MAT TIL VERDEN – HAVBRUK (NESTEN) TIL HAVS

I konferansen Havbruk (Nesten) til havs setter vi søkelys på havbruk til havs og eksponert havbruk. Her vil du blant annet møte fremtredende selskaper og ledere fra oljebransjen og havvindsbransjen med annen erfaring om samarbeid og forretningsmodeller. 

Vi stiller spørsmålene:
- Har Havbruk til havs stoppet opp eller er vi klare til å ta steget helt ut?
- Må vi inntil videre nøye oss med nesten havbruk til havs – eksponert havbruk?
- Har oppdrettsbransjen noe å lære fra olje og havvind-bransjen om samarbeid?
- Er det på tide å tenke på nye forretningsmodeller – hvordan kan man samarbeide med leverandørindustrien?
MODERATOR: 
RAGNAR TVETERÅS, PROFESSOR I INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

08:15

REGISTRERING OG KAFFE

09:00

FORRETNINGSMODELLER

Hvordan har vi gjennom 50 år utviklet norsk oljevirksomhet gjennom operatør - og partnermodeller
Norsk oljebransje har gjennom årtier utviklet et tett samarbeid i en partner- og operatørmodell. Tony Christian Tiller vil geleide oss gjennom hvordan oljebransjen har arbeidet sammen innenfor en slik modell.
TBA
Hvorfor - og hvordan - har man utviklet partnerskap med flere aktører for å by på store havvindskonsesjoner?
Lyse, Shell og Eviny har gått sammen i et konsortium for å søke på konsesjoner og bygge ut havvind. Dette for å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri. Hvorfor være tre når man også kan være alene?
ÅNUND NERHEIM, PROSJEKTLEDER, LYSE AS

09:40

HTH(HAVBRUK TIL HAVS) UTFORDRINGER & RISIKO, HVA MÅ TIL FOR Å LYKKES?

Det finnes fortsatt selskaper som er all-in på havbruk til havs. Men hvor ligger utfordringene og risikoene? Er det teknologisk, biologisk, operasjonelt eller politisk? Vil man i det hele tatt klare å regne det hjem? Og hva er suksesskriteriene for å lykkes med havbruk til havs? 
OLAV-ANDREAS ERVIK, DAGLIG LEDER, UTROR

10:00

ER PARTNERSKAP VEIEN Å GÅ FOR HTH?

Hva kan havbruksbransjen lære fra olje- og havvindsbransjen om samarbeid og utvikling av industrien?

Paneldebatt
OLAV-ANDREAS ERVIK, TONY CHRISTIAN TILLER, ÅNUND NERHEIM OG KJERSTIN KLEYNE BRAATEN

10:20

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:40

FINANSIERING AV HAVBRUK TIL HAVS FRA ET INTERNASJONALT INVESTMILJØ

Et internasjonalt investormiljø ser på hvordan havbruk til havs kan finansieres.
CARL-EMIL KJØLÅS JOHANNESSEN(CORPORATE FINANCE, PARETO SECURITIES), FRANK HEIMLAND(SJØMATANSVARLIG, CARNEGIE),  KARSTEN SÆTHRE, (SENIOR VICE PRESIDENT, DNB SEAFOOD)

11:10

LEVERANDØRMODELLER OG SAMSPILL MELLOM LEVERANDØR OG OPPDRETTER

Norge er verdens ledende på laks,  innen offshoredesign, offshorekonstruksjoner og maritim industri. Det er likevel ingen automatikk at vi blir verdensledende innen havbruk til havs uten et nært samspill mellom leverandørindustrien og havbruksbransjen. Kjerstin Kleyne Braaten gir med sin brede erfaring fra havvind og oljebransjen oss viktige innspill om hvordan næringene kan gjøre hverandre gode med velfungerende forretningsmodeller fra andre bransjer.
KJERSTI KLEYNE BRAATEN, SVP OFFSHORE WIND, AKER SOLUTIONS

11:30

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

12:30

DEL II – NESTEN TIL HAVS

Status og mulighet – eksponert oppdrett
Blue Planet AS har svært god innsikt i oppdrettsbransjen og har utført flere analyser for havbruk, også eksponert havbruk. Blue Planet AS gir oss siste innsikt i eksponert oppdrett og forteller hvorfor eksponert oppdrett er viktig for videre vekst. 
ANDREAS HESKESTAD, LEDER FORRETNINGSUTVIKLING OG RÅDGIVNING, BLUE PLANET

"High Energy Sites" - Tekniske driftsutfordringer
Vi blir her geleidet gjennom utfordringene med eksponert oppdrett. 
TBA 

"High Energy Sites" - Biologiske utfordringer
Frode Oppedal har i mange år imponert med sine kunnskaper om fiskevelferd i eksponerte strøk og skal her fortelle oss om status i pågående forskning.
FRODE OPPEDAL, FORSKER, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

EPC i akvakulturnæringen og eksempelet dypvannsdrift 
Arnstein Hosaas har bakgrunn fra subseabransjen som er totalleverandør til oljebransjen. I oppdrettsbransjen er leveransene mer fragmentert. Kan oppdrettsbransjen dra nytte av samlede leveransepakker fra utstyrsleverandørene?
ARNSTEIN HOSAAS, INNOVASJONSDIREKTØR, AKVA GROUP

13:30

EN LITEN BEINSTREKK

13:45

HVORDAN FÅR VI VIDERE BÆREKRAFTIG VEKST I OPPDRETTBRANSJEN?

Kritikken mot havbruksbransjen hagler. Fiskevelferd og bærekraft må veies opp mot videre vekst. Skal vi fortsette som før? Eller er landbasert, eksponert eller havbruk til havs veien å gå?

Paneldebatt
ARNSTEIN HOSAAS, GEIR MAGNE KNUTSEN OG HANNA SÆTERAAS BJERKE 

14:10

OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

RAGNAR TVETERÅS, PROFESSOR I INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,-
2 dager: kr 4.950,-
3 dager: kr 7.800,-

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.