Foto: Aqualoop

Havbruk
(nesten)
til havs

Konferanseprogram- Torsdag 13. juni 2024, kl. 09.00-14:45

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

MER MAT TIL VERDEN – HAVBRUK (NESTEN) TIL HAVS

I konferansen Havbruk (Nesten) til havs setter vi søkelys på havbruk til havs og eksponert havbruk. Her vil du blant annet møte fremtredende selskaper og ledere fra oljebransjen og havvindsbransjen med annen erfaring om samarbeid og forretningsmodeller. 

Vi stiller spørsmålene:
- Har Havbruk til havs stoppet opp eller er vi klare til å ta steget helt ut?
- Må vi inntil videre nøye oss med nesten havbruk til havs – eksponert havbruk?
- Har oppdrettsbransjen noe å lære fra olje og havvind-bransjen om samarbeid?
- Er det på tide å tenke på nye forretningsmodeller – hvordan kan man samarbeide med leverandørindustrien?
MODERATOR:
 
RAGNAR TVETERÅS, PROFESSOR I INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

Ragnar Tveterås har en cand.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Han er professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og leder senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS.

Hans forskning fokuserer på økonometriske analyser av produksjon og markeder i naturressursbaserte verdikjeder, spesielt sjømat og energi.

08:15

REGISTRERING OG KAFFE

09:00

FORRETNINGSMODELLER

Norsk oljebransje har gjennom årtier utviklet et tett samarbeid i en partner- og operatørmodell. Vi får en gjennomgang om hvordan oljebransjen har arbeidet sammen innenfor en slik modell.
Hvordan har vi gjennom 50 år utviklet norsk oljevirksomhet gjennom operatør – og partnermodeller
 
BJØRN VIDAR LERØEN, OLJEHISTORIKER

Bjørn V. Lerøen har mangerårig bakrunn som oljejournalist, og var en årrekke spesielrådigver for konsernledelensen i Statoil. Få, om noen kjenner norsk oljevirksomhet så godt som Lerøen. Han har skrevet over 10 bøker om emnet og brukes mye som rådgiver og fordragsholder for norske selskap og institusjoner.

Hvorfor – og hvordan – har man utviklet partnerskap med flere aktører for å by på store havvindskonsesjoner?
 
ÅNUND NERHEIM, PROSJEKTLEDER, LYSE AS

Ånund Nerheim er prosjektleder for offshore vindkraft i Lyse Produksjon AS. Han har også jobbet med forretningsutvikling, spesielt med optimalisering av eksisterende fornybare vannkraftressurser og utvikling av nye muligheter innen vindkraft. Som prosjektutvikler har han ledet porteføljen for onshore vindkraftprosjekter. Nerheim har en master i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen.

Lyse, Shell og Eviny har gått sammen i et konsortium for å søke på konsesjoner og bygge ut havvind. Dette for å videreutvikle havvind sammen med norsk leverandørindustri. Hvorfor være tre når man også kan være alene?

09:40

HTH (HAVBRUK TIL HAVS) UTFORDRINGER & RISIKO, HVA MÅ TIL FOR Å LYKKES?

Det finnes fortsatt selskaper som er all-in på havbruk til havs. Men hvor ligger utfordringene og risikoene? Er det teknologisk, biologisk, operasjonelt eller politisk? Vil man i det hele tatt klare å regne det hjem? Og hva er suksesskriteriene for å lykkes med havbruk til havs?
 
OLAV-ANDREAS ERVIK, DAGLIG LEDER, UTROR

Olav-Andreas startet sin karriere som røkter i 1994. Siden den gang har han “gått gradene” i havbruksnæringen og hatt lederstillinger i SalMar, Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech.

Han var sentral i oppbyggingen av SalMars og senere SalMar og Akers felles satsning på havbruk til havs i SalMar Aker Ocean, frem til han begynte som daglig leder i Utror i oktober 2022.

Er partnerskap veien å gå for HTH? Hva kan havbruksbransjen lære fra olje- og havvindsbransjen om samarbeid og utvikling av industrien?
       
OLAV-ANDREAS ERVIK, DAGLIG LEDER, UTROR

Olav-Andreas startet sin karriere som røkter i 1994. Siden den gang har han “gått gradene” i havbruksnæringen og hatt lederstillinger i SalMar, Lerøy Midnor, Scottish Seafarms og Lerøy Hydrotech.

Han var sentral i oppbyggingen av SalMars og senere SalMar og Akers felles satsning på havbruk til havs i SalMar Aker Ocean, frem til han begynte som daglig leder i Utror i oktober 2022.

ÅNUND NERHEIM, PROSJEKTLEDER, LYSE AS

Ånund Nerheim er prosjektleder for offshore vindkraft i Lyse Produksjon AS. Han har også jobbet med forretningsutvikling, spesielt med optimalisering av eksisterende fornybare vannkraftressurser og utvikling av nye muligheter innen vindkraft. Som prosjektutvikler har han ledet porteføljen for onshore vindkraftprosjekter. Nerheim har en master i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen.

TRINE SÆTHER ROMULD, CFO, SALMAR AKER OCEAN

Trine Sæther Romuld er CFO i SalMar ASA. Romuld har vært finansdirektør i en rekke ledende selskaper, inkludert Mowi ASA, Align AS, Converto Capital Management AS, Stream AS og Transocean Norway Drilling AS. Hun har en bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole.

BJØRN VIDAR LERØEN, OLJEHISTORIKER

Bjørn V. Lerøen har mangerårig bakrunn som oljejournalist, og var en årrekke spesielrådigver for konsernledelensen i Statoil. Få, om noen kjenner norsk oljevirksomhet så godt som Lerøen. Han har skrevet over 10 bøker om emnet og brukes mye som rådgiver og fordragsholder for norske selskap og institusjoner.

10:15

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:40

FINANSIERING AV HAVBRUK TIL HAVS FRA ET INTERNASJONALT INVESTMILJØ

Er HTH  modent for storskala finansiering? Hvem skal finansiere – blir det banklån eller egenkapital? Og på hvilke betingelser? Vi får perspektiver fra både bank og børs.  

Et internasjonalt investormiljø ser på hvordan havbruk til havs kan finansieres
 
CARL-EMIL KJØLÅS JOHANNESSEN, CORPORATE FINANCE, PARETO SECURITIES

Johannessen jobber med corporate finance i Pareto Securities, et firma han har jobbet i siden han var ferdig med studier for snart 9 år siden. Han har en mastergrad fra Norges Handelshøyskole.

 
FRANK HEIMLAND, SJØMATANSVARLIG, CARNEGIE

Heimland har jobbet for Carnegie de 7 siste årene, hvor han er sjømatansvarlig. Han har en lang bakgrunn innen finans og investering, hvor han jobbet i firmaer som Danske Bank. Før dagens stilling jobbet han noen år i Nordly som rådgiver.
Heimland har en MBA innen finans fra McGill University.

 
KARSTEN SÆTHRE, SENIOR VICE PRESIDENT, DNB SEAFOOD

Sæthre har lang fartstid i DNB hvor han har vært innom flere fagfelt de 22 årene han har vært der, som shipping og sjef for DNB Sør Amerika. De siste 4 årene har han jobbet som Senior Vice President for sjømatavdelingen. Han er utdannet sivilingeniør innen industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU.

11:20

LEVERANDØRMODELLER OG SAMSPILL MELLOM LEVERANDØR OG OPPDRETTER

Norge er verdens ledende på laks,  innen offshoredesign, offshorekonstruksjoner og maritim industri. Det er likevel ingen automatikk at vi blir verdensledende innen havbruk til havs uten et nært samspill mellom leverandørindustrien og havbruksbransjen. Kristoffer Jacobsen deler sin erfaring fra oljebransjen og gir oss innsikt i hvordan næringene kan dra nytte av hverandre gjennom velutviklede forretningsmodeller hentet fra andre bransjer.
 
KRISTOFFER JAKOBSEN, HEAD OF TECHNOLOGY, AKER SOLUTIONS

Kristoffer er vokst opp i oppdrettskommunen Gildeskål i Nordland og begynte etter studier i marin teknikk ved NTNU å jobbe med olje og gass-prosjekter i Aker Solutions i 2005. Kristoffer Jakobsen har hatt flere ulike roller, og blant annet vært prosjektleder i flere havbruksprosjekter. Kristoffer har et sterkt engasjement for havbruksnæringen og er nå ansvarlig for akvakultur i Aker Solutions.

11:40

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

12:40

EKSPONERT – NESTEN TIL HAVS		

			
Status og mulighet – eksponert oppdrett
 
ANDREAS HESKESTAD, LEDER FORRETNINGSUTVIKLING OG RÅDGIVNING, BLUE PLANET

Andreas Heskestad er Leder forretningsutvikling og Rådgivning i Blue Planet.

Han har tidligere vært klyngeleder for Stiim Aqua Cluster og har over flere år arbeidet tett på utviklingen av havbruk til havs. De siste årene har han ledet flere prosjekter som omhandler nye vekstarealer for havbruksnæringen, inkludert eksponerte lokaliteter.

Heskestad han en mastergrad i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Blue Planet AS har svært god innsikt i oppdrettsbransjen og har utført flere analyser for havbruk, også eksponert havbruk. Blue Planet AS gir oss siste innsikt i eksponert oppdrett og forteller hvorfor eksponert oppdrett er viktig for videre vekst.
Eksponert – et viktig steg før havbruk til havs
 
GEIR MAGNE KNUTSEN, FAGSJEF FOR STRATEGI OG UTVIKLING, BREMNES SEASHORE

Geir Magne Knutsen er fagsjef for strategi og utvikling i Bremnes Seashore AS, hvor han har hatt en sentral og verdsatt rolle. Han har Cand. mag. i biologi og matematikk, i tillegg til bedriftsøkonomi fra BI. Han har 35 års erfaring fra oppdrettsnæringen.

Eksponert – Biologiske utfordringer
 
FRODE OPPEDAL, FORSKER, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Frode Oppedal er forsker som jobber med fiskevelferd og hvordan oppdrettsmiljøet bør baseres på biologiske premisser. Hovedfokuset er studier på laks og rensefisk i merdmiljøet, deres atferdsresponser, terskler for mestring og velferd i kommersielle, naturlige fluktuerende og kunstige omgivelser.

Oppedal har studert ved Bergen Ingeniørhøyskole, på linje for akvateknologi. Deretter tok han fag innen biologi og akvakultur ved Universitetet i Bergen.

Frode Oppedal har i mange år imponert med sine kunnskaper om fiskevelferd i eksponerte strøk og skal her fortelle oss om status i pågående forskning.
EPC i akvakulturnæringen og eksempelet dypvannsdrift
 
ARNSTEIN HOSAAS, INNOVATION DIRECTOR, AKVA GROUP

Arnstein Hosaas har en solid bakgrunn fra olje- og energibransjen. Han innehar en mastergrad i Marine teknologi og Hydrodynamikk fra NTNU. Med internasjonal erfaring fra USA og Brasil har Hosaas en global tilnærming til teknologi og innovasjon. Som Innovation Director i AKVA group har Hosaas fokusert på å lede utviklingen av innovasjonsprogrammet for Cage Based infrastruktur.

Arnstein Hosaas har bakgrunn fra subseabransjen som er totalleverandør til oljebransjen. I oppdrettsbransjen er leveransene mer fragmentert. Kan oppdrettsbransjen dra nytte av samlede leveransepakker fra utstyrsleverandørene?

13:45

HVORDAN FÅR VI VIDERE BÆREKRAFTIG VEKST I OPPDRETTBRANSJEN?

Kritikken mot havbruksbransjen hagler. Fiskevelferd og bærekraft må veies opp mot videre vekst. Skal vi fortsette som før? Eller er landbasert, eksponert eller havbruk til havs veien å gå?
Status for regjeringens rammeverk for HTH
 
MARIUS DALEN, SENIORRÅDGIVER, NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Marius Dalen har over 10 års erfaring som seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet, med fokus på blant annet havbruksteknologi og nye driftsformer i lakseoppdrett, samt taredyrking. Han leder for tiden departementets prosjekt med å etablere et regelverk for havbruk til havs. Tidligere har han også jobbet 10 år som rådgiver og fagansvarlig for havbruk i Miljøstiftelsen Bellona.
 
Dalen er utdannet som ingeniør i miljøteknikk fra Universitetet i Agder.

Paneldebatt
         
ARNSTEIN HOSAAS, INNOVATION DIRECTOR, AKVA GROUP

Arnstein Hosaas har en solid bakgrunn fra olje- og energibransjen. Han innehar en mastergrad i Marine teknologi og Hydrodynamikk fra NTNU. Med internasjonal erfaring fra USA og Brasil har Hosaas en global tilnærming til teknologi og innovasjon. Som Innovation Director i AKVA group har Hosaas fokusert på å lede utviklingen av innovasjonsprogrammet for Cage Based infrastruktur.

GEIR MAGNE KNUTSEN, FAGSJEF FOR STRATEGI OG UTVIKLING, BREMNES SEASHORE

Geir Magne Knutsen er fagsjef for strategi og utvikling i Bremnes Seashore AS, hvor han har hatt en sentral og verdsatt rolle. Han har Cand. mag. i biologi og matematikk, i tillegg til bedriftsøkonomi fra BI. Han har 35 års erfaring fra oppdrettsnæringen.

HANNA SÆTERAAS BJERKE, VETERINÆRSPEISALIST AKVAKULTUR, AQUA KOMPETANSE

Hanna har erfaring fra klinisk praktisk virksomhet innen akvakultur, og er utdannet veterinær (cand.med.vet) ved NMBU, og er en av få som innehar tittelen veterinærspesialist innen akvakultursykdommer. Hovedfagområder er sykdomskontroll, lusebekjempelse, matfisk og stamfisk.

HENRIK HAREIDE, PARTNER, BØEHAREIDE

Henrik Hareide er partner i BøeHareide. Har lang erfaring innen havbruksnæringen, jobbet 9 år i Fiskeridirektoratet og hatt styreverv i flere havbruksselskap, blant annet: Blue salmon, Akvahub, Stim og Sjømat Norge. Utdannet med master i filosofi fra UiB.

TROND SEVERINSEN, CHIEF COMMERCIAL OFFICER, OVUM

Trond Severinsen har 38 års erfaring fra den ledende akvakultur-teknologi-industrien. Han har tilbrakt 17 år i ledergruppen til AKVA-gruppen. Fokuset har vært på markedsføring og salg, prosjektledelse, FoU, forretningsutvikling og strategi. Trond Severinsen er nå CCO i OVUM AS.

14:25

OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

 
RAGNAR TVETERÅS, PROFESSOR I INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

Ragnar Tveterås har en cand.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Han er professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og leder senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS.

Hans forskning fokuserer på økonometriske analyser av produksjon og markeder i naturressursbaserte verdikjeder, spesielt sjømat og energi.

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,- eks. mva
2 dager: kr 4.950,- eks. mva
3 dager: kr 7.800,- eks. mva

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.