Fremtidens råvarer (ENG)

Konferanseprogram- Torsdag 13. juni 2024, kl. 09.00-14:30

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

Språk
ENGELSK

HVA BLIR FREMTIDENS RÅVARER?

Råvarer til fôr er en global mangelvare. Bli med her
fremtidens bærekraftige fôr og råvarer presenteres!

Produksjonen av sjømat i verden skal i henhold til Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) gjennom oppdrett øke med 50 % fram mot 2030. Hvordan skal vi lykkes med disse ambisjonene når det er mangel på den viktigste innsatsfaktoren; fôr?

MODERATOR
ELISE SÆLE DALE, PROSJEKTUTVIKLER I NCE HEIDNER BIOCLUSTER, NCE SEAFOOD INNOVATION

08:15

KAFFE OG REGISTRERING

09:00

GLOBALT MATSYSTEM

Hvilken rolle har akvakultur som aktør i fornyelsen av matsystemer og bidrag til det "grønne skifte" på globalt nivå ?
FAO

09:30

SAMFUNNSOPPDRAGET

Visjonen: Hvorfor er det fokus på fôr og fôrråvarer som en del av oppdraget?

De konkluderende anbefalingene
EINAR WATHNE, AKVAKULTURINVESTOR, RÅDGIVER OG FOREDRAGSHOLDER

CHRISTINA ABILDGAARD, AVDELINGSDIREKTØR, NORGES FORSKNINGSRÅD

10:00

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:20

MULIGE KONKRETE HANDLINGER

I denne delen vil vi dykke dypere inn i fôrteknologiens verden med fokus på nødvendig tid, risikovurderinger, og balansen mellom kostnader og fordeler. Vi vil også se nærmere på dimensjonering, samt utforske hvilken rolle tilgjengelige energikilder og infrastruktur spiller for å støtte en slik skala. I tillegg til å undersøke mulige insentiver og forretningsmodeller som kan bidra til bærekraftig vekst i næringen.
VIGGO HALSETH, SENIOR KONSULENT

Hva kreves det for å dimensjonere for en produksjon på 500.000 tonn per år? 
LOUISE BUTTLE, SUSTELL LEAD FOR AQUA & GLOBAL KEY ACCOUNT MANAGER, DSM

Hvilke tilgjengelige energikilder og infrastruktur kan støtte en slik skala? 
INGEBORG KAHLBOM WATHNE, VP INDUSTRY DEVELOPMENT, STATKRAFT

Skalering-dilemmaet, lavt volum med høy enhetskostnad vs. høyt volum med lav enhetskostnad
ARILD JOHANNESEN, CTO, GAS 2 FEED

Hvilke insentiver og forretningsmodeller kan stimulere til investeringer og bærekraftig vekst? BÅRD MISUND, PROFESSOR, UIS

Paneldebatt
- Kan Norge ta ledelsen i å etablere en ny bærekraftig proteinverdikjede? 
- Hvordan kan vi oppnå dette? 
- Hva er de kritiske utfordringene?
KARI HOLMEFJORD VERVIK, (MANAGING DIRECTOR, INNOVASJON NORGE ROGALAND), M.FL

11:45

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

12:45

UTENFOR BOKSEN

I jakten på bærekraftige løsninger for fremtidens matindustri, må vi tørre å tenke utenfor boksen. Har vi oversett verdifullt potensiale i råvarer som av ulike grunner ikke blir utnyttet i dag? Kan vi endre holdninger og regelverk for å omfavne bruk av disse råvarene, og skape en mer sirkulær og bærekraftig matproduksjon?
OLA HEDSTEIN, PARTNER, RETHINK FOOD

Genteknologi: GMO/CHRISPR
TBA

Sirkulære råvarekilder: animalske biprodukter og lakseolje 
EDGAR SKJERVOLD, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, NUTRIMAR

Kan vi bruke soppbasert fermentering til å utnytte ubrukte råvarer? 
INGRID DYNNÅ, MEDGRUNNLEGGER OG DAGLIG LEDER, NORWEGIAN MYCELLIUM

Et spennende eksempel på innovativt råvarebruk finnes hos Nomy, et norsk selskap som bruker soppbasert fermentering til å forvandle overskuddsmaterialer fra matindustrien til verdifulle ingredienser. Ved å utnytte soppens unike egenskaper, kan de omdanne biprodukter til næringsrike og smakfulle produkter. 

13:45

EN LITEN BEINSTREKK

14:00

KONKLUSJON

En kort oppsummering: Hva har vi lært i dag?
Refleksjoner: Hvem har en jobb å gjøre?
I samtale med Elise Sæle Dale
JOAKIM HAUGE, KARI HOLMEFJORD VERVIK OG ERLEND SØDAL

KONFERANSEKOMITÉEN

Programmet er utarbeidet av en konferansekomité bestående av:

Leif Kjetil Skjæveland, Bærekraftsansvarlig, Skretting
Anne Marie Giil Ness, Kommunikasjonsjef, Nutrimar
Kjartan Mæstad, Kommunikasjonssjef, Cargill
Joakim Hauge, Teamleder bioøkonomi, Bellona
Christine Lyngsgård Larsen, Leder innkjøp og bærekraft, Salmon Group
Erlend Sødal, Styreleder, AquaNext

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,-
2 dager: kr 4.950,-
3 dager: kr 7.800,-

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.