Fremtidens råvarer (ENG)

Konferanseprogram- Torsdag 13. juni 2024, kl. 09.00-14:45

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

Språk
ENGELSK

HVA BLIR FREMTIDENS RÅVARER?

Råvarer til fôr er en global mangelvare. Bli med her
fremtidens bærekraftige fôr og råvarer presenteres!

Produksjonen av sjømat i verden skal i henhold til Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) gjennom oppdrett øke med 50 % fram mot 2030. Hvordan skal vi lykkes med disse ambisjonene når det er mangel på den viktigste innsatsfaktoren; fôr?

Hvilken rolle har akvakultur som aktør i fornyelsen av matsystemer og bidrag til det "grønne skifte" på globalt nivå ?
MODERATOR:
 
ELISE SÆLE DAHLE, PROSJEKTUTVIKLER LAND MØTER HAV, NCE SEAFOOD INNOVATION, NCE HEIDNER BIOCLUSTER, NCE BLUE LEGASEA, BIOTECH NORTH

Elise Sæle Dahle er en erfaren designer med en BA (Hons) i Graphic Design fra Falmouth University og en Executive MBA i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH). Med 19 års erfaring fra Haltenbanken i Bergen har hun ledet strategiske prosjekter for internasjonale selskaper, offentlige institusjoner og SMB-bedrifter. Dahle er nå prosjektutvikler i flere organisasjoner, inkludert Land Meets Ocean, NCE Seafood Innovation og NCE Blue Legasea.

08:15

KAFFE OG REGISTRERING

09:00

SAMFUNNSOPPDRAGET

Visjonen: Hvorfor er det fokus på fôr og fôrråvarer som en del av oppdraget?
 
EVEN TRONSTAD SAGEBAKKEN, STATSSEKRETÆR

Sagebakken har vært statssekretær for nærings- og fiskeridepartementet siden november.
Han har tidligere jobbet i Lindesnes- og Mandal kommune som blant annet rektor, varaordfører og ordfører.
Han har en master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI.

De konkluderende anbefalingene
 
CHRISTINA ABILDGAARD, AVDELINGSDIREKTØR, NORGES FORSKNINGSRÅD

Christina Abildgaard er konstituert områdedirektør i område for Bærekraftig samfunnsutvikling i Forskningsrådet. Hun har erfaring fra arbeid både i departementer, forskning og industri, og hun har deltatt i flere nasjonale og internasjonale utvalg og komiteer om marin forskning og forskningspolitikk, som JPI Oceans Management Board og styringskomiteen for “The Ocean Economy in 2030”. Abildgaard har en Ph.D.-grad innenfor bioteknologi fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU).

 
EINAR WATHNE, AKVAKULTURINVESTOR, RÅDGIVER OG FOREDRAGSHOLDER

Einar Wathne har 37 års erfaring fra akvakultur- og fôrindustrien, og bruker sin ekspertise til å bidra til forretningsutvikling, strategi, innovasjon og bærekraftige praksiser i sektoren. Han har en MBA fra BI, i 2001. Deretter tok han en doktorgrad i akvakultur og en mastergrad i husdyrernæring på NMBU. Einars omfattende karriere inkluderer lederstillinger i selskaper som Cargill og EWOS, der han var administrerende direktør og COO.

For tiden innehar Einar flere roller, inkludert Industriekspert hos Kverva AS, førsteamanuensis ved NMBU, og investor/rådgiver hos Norsk Bioakva/Bioakva Consult. Han er også styreleder for selskapene Nutrimar Holding AS og NCE Seafood Innovation Cluster, blant andre.

10:00

MULIGE KONKRETE HANDLINGER

I denne delen vil vi dykke dypere inn i fôrteknologiens verden med fokus på nødvendig tid, risikovurderinger, og balansen mellom kostnader og fordeler. Vi vil også se nærmere på dimensjonering, samt utforske hvilken rolle tilgjengelige energikilder og infrastruktur spiller for å støtte en slik skala. I tillegg til å undersøke mulige insentiver og forretningsmodeller som kan bidra til bærekraftig vekst i næringen.
 
VIGGO HALSETH

I løpet av de siste 37 årene har Viggo Halseth arbeidet som administrerende direktør og global FoU leder for Skretting Norge. Han har også vært CIO for Nutreco. For tiden har Viggo flere styreverv i selskaper innen akvakultur. Nutreco: CIO

Halseth studerte husdyrhold ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

10:20

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:40

MULIGE KONKRETE HANDLINGER – FORTSETTER

Hva kreves det for å dimensjonere for en produksjon på 500.000 tonn per år?
 
LOUISE BUTTLE, SUSTELLTM (PROGRAMVARE FOR SPORING AV UTSLIPP) LEAD FOR AQUA & GLOBAL KEY ACCOUNT MANAGER, DSM

Louise har jobbet i havbruksnæringen i over 20 år, i stor grad med EWOS og Cargill i den globale laksefôrindustrien. Louises erfaring inkluderer stillinger innen forskning og utvikling, produktinnovasjon og rapportering om bedriftsmessig bærekraft i Skottland, Chile og Norge. Louise begynte i dsm-firmenich i 2019 og er i dag en del av dsm-firmenichs Aqua-team, hvor hun leverer vitenskapsbaserte løsninger som støtter ernæring og helse og fremmer bærekraftig havbruk ytterligere.

I dag fokuserer Louise på global nøkkelkundestyring, Smart Protein (et encellet protein) og en bærekraftstjeneste kalt SustellTM, som måler hele livsløpsanalysen (LCA) av dyreproduksjon.

Louise har en doktorgrad fra University of Hull, Storbritannia, om nitrogenmetabolismen hos afrikansk malle.

Skalering-dilemmaet, lavt volum med høy enhetskostnad vs. høyt volum med lav enhetskostnad
 
ARILD JOHANNESEN, CTO, GAS 2 FEED

Arild Johannessen er Chief Technology Officer hos Gas2Feed AS. Han har solid erfaring innen teknologi og industriutvikling. Tidligere har han jobbet som Managing Director hos Biosentrum AS og VP Fermentation hos Calysta UK Ltd. Han har også vært Managing Director hos BioProtein Technologies SA., hvor han ledet utviklingen av en produksjonsprosess for kommersiell produksjon av høykvalitets enkeltcelleprotein basert på naturgass. Med sin bakgrunn har Arild en dyp forståelse for teknologiske løsninger og innovasjon innenfor bioteknologi. Johannessen har en doktorgrad i bioteknologi ved UiB.

Hvilke insentiver og forretningsmodeller kan stimulere til investeringer og bærekraftig vekst?
   
BÅRD MIDSUND, PROFESSOR, UIS

Bård Misund er professor ved Universitetet i Stavanger og har en 20% stilling ved Veterinærinstituttet. Han er både akvakulturbiolog og økonom, og har en M.Sc. i akvakultur, en M.Sc. i finans og en PhD i industriell økonomi. Han har arbeidet i både sjømat- og petroleumsindustrien.

Han underviser i bærekraftig finans og bærekraftsrapportering, og jobber for tiden med forskningsprosjekter innen bærekraftig akvakultur, alternativ produksjonsteknologi og fisketrivseløkonomi.

SIGBJØRN LANDAZURI TVETERAAS, PROFESSOR INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

Sigbjørn Landazuri Tveteraas er professor innen industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger.
Han har jobbet på ulike Universiteter siden 2005.
Tveteraas har en doktorgrad innen økonomi fra Norges Handelshøyskole.

11:40

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

12:40

NYHETSSLIPP

Miljøstiftelsen Bellona har sammen med fôrindustrien dannet samarbeidsplattformen Råvareløftet som har kommet med mer enn 130 felles forslag til tiltak som kan akselerere innfasingen av nye bærekraftige fôrråvarer i norsk havbruk.

– Hvorfor bryr miljøvernere seg om fiskefôr?
– Svarer Samfunnsoppdraget på Råvareløftets forslag til tiltak?
– Kan Samfunnsoppdraget lykkes uten økt samarbeid på tvers?

 
JOAKIM HAUGE, HEAD OF BELLONA BIO-PROGRAMS

Joakim Hauge leder Bio-programmet til Miljøstiftelsen Bellona, og har bred erfaring innen bærekraft og grønn verdiskaping. Han er også leder for samarbeidsplattformen «Råvareløftet» hvor en rekke fôrprodusenter har samarbeidet for å akselerere utviklingen av nye og mer bærekraftige fôringredienser for norsk laksenæring.

Han har blitt tildelt Global Green Future Leadership Award, og er utdannet biolog fra Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo. Han var i ni år administrerende direktør i The Sahara Forest Project, med realisering av innovative anlegg for miljøteknologi i Qatar og Jordan.

Hauge har en mastergrad i biologi fra Universitetet i Oslo.

13:00

UTENFOR BOKSEN

I jakten på bærekraftige løsninger for fremtidens matindustri, må vi tørre å tenke utenfor boksen. Har vi oversett verdifullt potensiale i råvarer som av ulike grunner ikke blir utnyttet i dag? Kan vi endre holdninger og regelverk for å omfavne bruk av disse råvarene, og skape en mer sirkulær og bærekraftig matproduksjon?
I hvilke retning går vi? Har vi berøringsangst? I samtale med Elise Sæle Dale
       
KJARTAN MÆSTAD, KOMMUNIKASJONSSJEF, CARGILL

Mæstad jobber som kommunikasjonssjef i Cargill. Han jobbet som journalist i en rekke aviser frem til 2007. Etter dette gikk han inn i kommunikasjonsteamet til Havforskningsinsituttet, hvor han var kommunikasjonssjef fra 2017-2022

Mæstad har en mastergrad innen kommunikasjon fra Arizona State University.

LEIF KJETIL SKJÆVELAND, BÆREKRAFTANSVARLIG, SKRETTING

Skjæveland går inn i sitt 8. år i Skretting, hvor han nå er bærekraftsansvarlig. Han har en variert bakgrunn, hvor han har vært innom flere bransjen. Han har jobbet som lektor, forfatter og vært delaktig i flere selskaper som tilbyr ulike programvarer.

Skjæveland har en Mastergrad fra Universitetet i Bergen innen historie.

HILDE SCHØYEN, FAGSJEF FOR RÅVARE, FISKÅ MØLLE

Hilde Faaland Schøyen er fagsjef råvarer i Fiskå mølle. Hun er prosjektleder BlueMusselFeed, mål om etablering av blåskjellprotein og blåskjellkalsium som nye fôrråvarer til kylling

Schøyen har doktorgrad i ernæring fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet i Ås (NMBU).

ÅSA DOMEIJ, BÆREKRAFTANSVARLIG, AXFOOD (SVERIGES NEST STØRSTE DAGLIGVAREKJEDE)

Åsa Domeij er bærekraftansvarlig i Axfood. Hun er en svensk tidligere politiker og agronom. Hun tjenestegjorde som medlem av Sveriges riksdag fra 1988 til 1991 og deretter igjen fra 2002 til 2006, der hun var nestleder i miljø- og jordbrukskomiteen. Domeij har også vært leder for miljø- og helsevernkomiteen i Uppsala.

13:20

LITEN BEINSTREKK

13:40

UTENFOR BOKSEN FORTSETTER		

			
Det nye matsystemet og genteknologi
 
OLA HEDSTEIN, PARTNER, RETHINK FOOD

Ola Hedstein har over 35 års erfaring fra den norske matbransjen, med røtter fra en gård på Skatval, utenfor Trondheim. Han har en master i husdyrvitenskap fra NMBU, og har jobbet 17 år hos Gilde med mattrygghet, kvalitetssikring og som direktør for matpolitikk. Han har også tjenestegjort som spesialrådgiver for Landbruks- og matdepartementet, og ledet Norsk Landbrukssamvirke. Etter å ha avsluttet sin rolle som administrerende direktør for Norsk Landbrukssamvirke, startet Hedstein Rethink Food sammen med Siv Heimdal.

Sirkulære råvarekilder: animalske biprodukter og lakseolje
 
EDGAR SKJERVOLD, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, NUTRIMAR

Edgar Skjervold har ledet Nutrimar som konsernsjef siden januar 2022 og har tidligere hatt ledende roller hos Autronica Fire and Security AS over en periode på 9 år, inkludert som administrerende direktør og CFO.

Han har en siviløkonom-grad fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til sin nåværende rolle er Skjervold også styremedlem i Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT).

Kan vi bruke soppbasert fermentering til å utnytte ubrukte råvarer?
 
INGRID DYNNA, CO-FONDER AND CEO, NORWEGIAN MYCELLIUM (NOMY)

Ingrid Dynna er grunnlegger og administrerende direktør i Norwegian Mycelium (NoMy). Etter 15 år i Google og YouTube, med roller innen markedsføring, salg og strategi, tok hun steget inn i gründerverdenen.

Dynna har en master i European Business fra EDHEC Business School.

Et spennende eksempel på innovativt råvarebruk finnes hos Nomy, et norsk selskap som bruker soppbasert fermentering til å forvandle overskuddsmaterialer fra matindustrien til verdifulle ingredienser. Ved å utnytte soppens unike egenskaper, kan de omdanne biprodukter til næringsrike og smakfulle produkter.

14:10

KONKLUSJON

En kort oppsummering: Hva har vi lært i dag?
Refleksjoner: Hvem har en jobb å gjøre?
I samtale med Elise Sæle Dahle
       
JOAKIM HAUGE, HEAD OF BELLONA BIO-PROGRAMS

Joakim Hauge leder Bio-programmet til Miljøstiftelsen Bellona, og har bred erfaring innen bærekraft og grønn verdiskaping. Han er også leder for samarbeidsplattformen «Råvareløftet» hvor en rekke fôrprodusenter har samarbeidet for å akselerere utviklingen av nye og mer bærekraftige fôringredienser for norsk laksenæring.

Han har blitt tildelt Global Green Future Leadership Award, og er utdannet biolog fra Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo. Han var i ni år administrerende direktør i The Sahara Forest Project, med realisering av innovative anlegg for miljøteknologi i Qatar og Jordan.

Hauge har en mastergrad i biologi fra Universitetet i Oslo.

ERLEND SØDAL, STYRELEDER, AQUANEXT

Erlend Sødal har over 30 års erfaring i sjømat- og akvakultursektoren og innehar for tiden styrelederposisjoner i flere ledende selskaper som Hardanger Seafood, Aquanext og Planktonic. Tidligere har han vært COO Sea Based og COO Nordic i AKVA group ASA, samt Managing Director for Skretting i Norge, UK & Australia.

Han har en solid akademisk bakgrunn med en Master i Technology Management fra NTNU og en Master’s grad i Industrial Economics.

EINAR WATHNE, AKVAKULTURINVESTOR, RÅDGIVER OG FOREDRAGSHOLDER

Einar Wathne har 37 års erfaring fra akvakultur- og fôrindustrien, og bruker sin ekspertise til å bidra til forretningsutvikling, strategi, innovasjon og bærekraftige praksiser i sektoren. Han har en MBA fra BI, i 2001. Deretter tok han en doktorgrad i akvakultur og en mastergrad i husdyrernæring på NMBU. Einars omfattende karriere inkluderer lederstillinger i selskaper som Cargill og EWOS, der han var administrerende direktør og COO.

For tiden innehar Einar flere roller, inkludert Industriekspert hos Kverva AS, førsteamanuensis ved NMBU, og investor/rådgiver hos Norsk Bioakva/Bioakva Consult. Han er også styreleder for selskapene Nutrimar Holding AS og NCE Seafood Innovation Cluster, blant andre.

KARI HOLMEFJORD VERVIK, REGIONDIREKTØR, INNOVASJON NORGE ROGALAND

Kari Holmefjord Vervik er regiondirektør Innovasjon Norge Rogaland. Har jobbet med næringslivsforskning ved NHH, i Hordaland fylkeskommune og som leder for et av de første klyngeprogrammene i marin sektor, Marin VEST.

Værholm har en Cand. polit-grad i geografi fra Universitetet i Bergen (UiB) og en grad i økonomi fra Universitetet i Stavanger (UiS).

KONFERANSEKOMITÉEN

Programmet er utarbeidet av en konferansekomité bestående av:

Leif Kjetil Skjæveland, Bærekraftsansvarlig, Skretting
Anne Marie Giil Ness, Kommunikasjonsjef, Nutrimar
Kjartan Mæstad, Kommunikasjonssjef, Cargill
Joakim Hauge, Teamleder bioøkonomi, Bellona
Christine Lyngsgård Larsen, Leder innkjøp og bærekraft, Salmon Group
Erlend Sødal, Styreleder, AquaNext

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,- eks. mva
2 dager: kr 4.950,- eks. mva
3 dager: kr 7.800,- eks. mva

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.