DNB Globen

DNB Globen blir en unik konferanse- og debattarena som ligger inne i utstillingshallen.

Den passer like godt for 30 publikummere som 120. Her vil det bli 5-6 arrangementer hver dag. Det blir interessante og engasjerte diskusjoner i et spennende program som vil bli tilrettelagt fram mot arrangementsstart. De aller fleste programmene vil være åpne og gratis for alle som er til stede på AquaNext. Følg med etter hvert som vi legger ut programmet.