Digitalisering

Konferanseprogram- Onsdag 12. juni 2024, kl. 09.00-15.30

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

HVORDAN KAN DIGITALISERING BRUKES FOR Å FORBEDRE FISKEHELSEN- OG BIDRA TIL BÆREKRAFTIG VEKST?

Teknologien har modnet, er mer tilgjengelig enn noen gang og det installeres mer utstyr som samler data knyttet til produksjon av biomasse. Men klarer vi å utnytte dataene best mulig? 

Vi stiller blant annet disse spørsmålene:
  • Hvordan kan en oppdretter få tak i, lagre og utnytte alle data som oppstår i produksjonen, uavhengig av utstyr og leverandør?
  • Er digitalisering tilstrekkelig på agendaen for å skape den nødvendige endringen?
  • Hva kan havbruk lære av andre bransjer?
  • Hva kan bransjen som helhet få ut av datadeling regionalt, nasjonalt og internasjonalt?
MODERATOR:
SHAHZAD RANA

08:15

REGISTRERING OG KAFFE

09:00

HVA ER AI EGENTLIG?

Elin Hauge gir en opprydning i begreper, etablere felles forståelse for å legge grunnlag for dagens videre diskusjoner. Hvorfor er det så viktig å skille mellom generativ AI og ikke- generativ AI i de strategiske diskusjonene? «Data is the new oil” fungerer ikke lenger – hvorfor, og hva er alternativet? Hva er AI Act og konsekvensene for oppdrettsbransjen?
ELIN HAUGE, AI AND BUSINESS STRATEGIST

09:35

HVORDAN KAN MAN TILEGNE SEG OG ANVENDE DATA SOM GENERERES AV INSTALLERT UTSTYR FRA ULIKE LEVERANDØRER?

Her vil vi utforske avgjørende aspekter ved databehandling i akvakultur, med fokus på integrasjon av data fra installert utstyr i en enhetlig og interoperabel plattform. Utfordringer som datasikkerhet og tilgang til data på tvers av utstyr vil bli diskutert med vekt på behovet for en sentralisert løsning.

Eierskap til data på merdkanten
JAN TEGNANDER, LEDER IT/OT, NORDLAKS AS

Hva kreves av kompetanse, teknologi og finansering for å høste og analysere data fra installert utstyr og andre datakilder?
STIAN BAKKE, SJEFARKITEKT, FRAKTAL NORGE AS

Hvordan kan en fremtidig data- og samhandlingsplattform se ut og hvordan kommer vi dit?
JON ARILD TØRRESDAL, CEO, SCALE AQ SOFTWARE

Paneldebatt

10:40

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

11:00

HVA KREVES AV DIGITAL MODENHET I ORGANISASJONEN FOR Å TA UT POTENSIALET AV AI I PRODUKSJONEN GJENNOM HELE VERDIKJEDEN?

Her vil vi belyse hvorfor det vil lønne seg å investere i digitalisering for forbedret verdiskaping og effektivitet for en fiskeoppdretter. Diskusjonen tar sikte på å adressere sentrale spørsmål, inkludert tilstrekkeligheten av digitalisering i strategi og forretningsmodeller, behovet for digital kompetanse i styrerommet, og overvinne motstand mot endring og kulturelle utfordringer innen organisasjoner.

Hvordan har Grieg Seafood jobbet med digital modenhet for å være klar for å ta i bruk digital beslutningsstøtte? 
TROND KATHENES, CIO, GRIEG SEAFOOD ASA
Toppleders digitale agenda. Hva er toppledernes muligheter og utfordringer i det digitale skiftet? 
LARS FJELDDALEN, SENIOR MANAGER, SOPRA STERIA AS
Erfaringer fra Aker BPs reise for å bli datadrevet
INGRID STERNHOFF, PROGRAM MANAGER - OPS DIGITAL TWINS, AKER BP

Paneldebatt

12:10

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

13:10

DATADELING – ET SAMFUNNSANSVAR MED FORDELER

Datadeling på tvers av sektorer innebærer utveksling av informasjon mellom for eksempel offentlige, private og ideelle organisasjoner. Denne datadelingen er avgjørende for å forbedre tjenester, politikkutforming, forskning og innovasjon, men ulike barrierer hindrer effektiv datadeling på tvers av sektorene. Hva er barrierene, og hvordan kan både selskaper og samfunnet få mer verdi ut av data? Hvorfor er det vårt ansvar å dele data? Hva er regjeringens rolle i dette?  

Hvordan kan akvakulturnæringens digital strategi kobles til regjeringens satsinger?
KARIANNE OLDERNES TUNG, DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSMINISTER

Datadeling
CAMILLA STOLTENBERG, KONSERNSJEF, NORCE

Paneldebatt
KARIANNE OLDERNES TUNG, CAMILLA STOLTENBERG OG INGRID STERNHOFF

14.10

EN LITEN BEINSTREKK

14:30

HVA ER VERDIEN AV DATADELING NASJONALT OG INTERNASJONALT, OG HVILKE VIRKEMIDLER KAN VI FORVENTE FOR Å MULIGGJØRE DIGITAL VERDISKAPNING I BRANSJEN?

Vi undersøker betydningen av datadeling for å imøtekomme samfunnets behov, ambisjoner og fremtidige retningslinjer. Vi vil se på hvordan datadeling fra offentlige og private kilder vil være viktig for datadrevne styringsmodeller, og diskutere mulige kilder til finansiering.

Hvordan kan vi finansiere digital infrastruktur, og hva har vi lært?
NJÅL TENGES-HAGIR, FAGDIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING, KARTVERKET
How European Digital Innovation Hubs (EDIH) and Oceanoplolis supports uptake of SME digital solutions across sectors including aquaculture
TBA
Hvordan kan standardisering og datadeling bidra til å sikre en bærekraftig vekst i næringen?
KRISTIAN BLOM, GENERAL MANAGER, AQUACLOUD AS

Paneldebatt

15:15

OPPSUMERING

Vi oppsummerer dagen. Hva har vi lært – og veien videre!

SHAHZAD RANA, STIAN BAKKE OG TROND KATHENES

KONFERANSEKOMITÉEN

Programmet er utarbeidet av en konferansekomité bestående av: 

Trond Erik Bones, Seniorkonsulent, Fraktal
Lars Ebbesson, Chief Scientist, NORCE og Program Director, EDIH Oceanopolis
Øyvind Hilmarsen, Fagsjef, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering(FHF)
Nina Olufsen, Strategi direktør, Scale
Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forreningsutvling, IKT-Norge
Trond Kathenes, CDO, Grieg Seafood
Kristian Steinshylla, Head of Aquaculture - Advisory, Sopra Steria
Jan Tegnander, Leder IT og OT, Nordlaks 

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,-
2 dager: kr 4.950,-
3 dager: kr 7.800,-

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.