Digitalisering (utsolgt)

Konferanseprogram- Onsdag 12. juni 2024, kl. 09.00-15.30

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

HVORDAN KAN DIGITALISERING BRUKES FOR Å FORBEDRE FISKEHELSEN- OG BIDRA TIL BÆREKRAFTIG VEKST?

Teknologien har modnet, er mer tilgjengelig enn noen gang og det installeres mer utstyr som samler data knyttet til produksjon av biomasse. Men klarer vi å utnytte dataene best mulig? 

Vi stiller blant annet disse spørsmålene:
  • Hvordan kan en oppdretter få tak i, lagre og utnytte alle data som oppstår i produksjonen, uavhengig av utstyr og leverandør?
  • Er digitalisering tilstrekkelig på agendaen for å skape den nødvendige endringen?
  • Hva kan havbruk lære av andre bransjer?
  • Hva kan bransjen som helhet få ut av datadeling regionalt, nasjonalt og internasjonalt?
MODERATORS:
 
SHAHZAD RANA

Shahzad Asghar Rana er en norsk IT-gründer, teknolog og leder. Han har utdannelse innen informatikk og filologi fra Universitetet i Oslo, med mellomfag i urdu og persisk.

I løpet av 1990-årene etablerte Rana seg i IT-bransjen og har siden grunnlagt over et halvt dusin bedrifter. Han har vært med i rekke nasjonale råd og utvalg, og var i 15 år teknologidirektør i Microsoft.

08:15

REGISTRERING OG KAFFE

09:00

HVA ER AI EGENTLIG?

Elin Hauge gir en opprydning i begreper, etablere felles forståelse for å legge grunnlag for dagens videre diskusjoner. Hvorfor er det så viktig å skille mellom generativ AI og ikke- generativ AI i de strategiske diskusjonene? «Data is the new oil” fungerer ikke lenger – hvorfor, og hva er alternativet? Hva er AI Act og konsekvensene for oppdrettsbransjen?
 
ELIN HAUGE, AI AND BUSINESS STRATEGIST

Elin Hauge er sivilingeniør innen biofysikk og medisinsk teknologi, samt en MSc innen Management Science og Operational Research. Hun har over to tiår med erfaring med å forene forretningsverdi og datadrevne teknologier. I 2020 grunnla hun sammen med sin forretningspartner et rådgivingsselskap med fokus på kunstig intelligens, og gjennom deres internasjonale nettverk hjelper de oppstarts- og vekstbedrifter med internasjonal ekspansjon innen nye teknologier.

09:35

HVORDAN KAN MAN TILEGNE SEG OG ANVENDE DATA SOM GENERERES AV INSTALLERT UTSTYR FRA ULIKE LEVERANDØRER?

Her vil vi utforske avgjørende aspekter ved databehandling i akvakultur, med fokus på integrasjon av data fra installert utstyr i en enhetlig og interoperabel plattform. Utfordringer som datasikkerhet og tilgang til data på tvers av utstyr vil bli diskutert med vekt på behovet for en sentralisert løsning.
Eierskap til data på merdkanten
 
JAN TEGNANDER, LEDER IT/OT, NORDLAKS AS

Jan Tegnander har siden 2023 ledet nordlaks sin IT og OT avdeling. Han har operativ bakgrunn fra Forsvaret og har arbeidet i mange år innen programvareutvikling, spesielt for kraftsektoren.
Han er kjent for sin praktiske tilnærming til utfordringer og sitt engasjement for å fremme bærekraftige praksiser i næringen.

Hva kreves av kompetanse, teknologi og finansering for å høste og analysere data fra installert utstyr og andre datakilder?
 
STIAN BAKKE, SJEFARKITEKT, FRAKTAL NORGE AS

Stian har bred erfaring som arkitekt, rådgiver og utvikler. Han har jobbet tett med forretningen i mange bransjer over en årrekke og har med det en utpreget helhetlig forståelse av å benytte data til å skape verdi. Han har ofte hatt øverste ansvar for prosjekter med koordinering av mange involverte. Stian er genuint interessert i forretning, samhandling og svært engasjert i teknologien som understøtter den.

Hvordan kan en fremtidig data- og samhandlingsplattform se ut og hvordan kommer vi dit?
 
JON ARILD TØRRESDAL, CEO, SCALE AQ SOFTWARE

Jon Arild Tørresdal har omfattende praktisk og teoretisk forståelse av smidig programvareutvikling, sky og DevOps. Han ledet tidligere skyplattforminitiativene i Sparebanken Vest, og var tidligere Chief Software Architect hos Frende Forsikring. I sin nåværende rolle som daglig leder for ScaleAQ Software er han og teamet hans godt i gang med å skape den digitale fremtiden for akvakulturindustrien.

Paneldebeatt
     
JAN TEGNANDER, LEDER IT/OT, NORDLAKS AS

Jan Tegnander har siden 2023 ledet nordlaks sin IT og OT avdeling. Han har operativ bakgrunn fra Forsvaret og har arbeidet i mange år innen programvareutvikling, spesielt for kraftsektoren.
Han er kjent for sin praktiske tilnærming til utfordringer og sitt engasjement for å fremme bærekraftige praksiser i næringen.

STIAN BAKKE, SJEFARKITEKT, FRAKTAL NORGE AS

Stian har bred erfaring som arkitekt, rådgiver og utvikler. Han har jobbet tett med forretningen i mange bransjer over en årrekke og har med det en utpreget helhetlig forståelse av å benytte data til å skape verdi. Han har ofte hatt øverste ansvar for prosjekter med koordinering av mange involverte. Stian er genuint interessert i forretning, samhandling og svært engasjert i teknologien som understøtter den.

JON ARILD TØRRESDAL, CEO, SCALE AQ SOFTWARE

Jon Arild Tørresdal har omfattende praktisk og teoretisk forståelse av smidig programvareutvikling, sky og DevOps. Han ledet tidligere skyplattforminitiativene i Sparebanken Vest, og var tidligere Chief Software Architect hos Frende Forsikring. I sin nåværende rolle som daglig leder for ScaleAQ Software er han og teamet hans godt i gang med å skape den digitale fremtiden for akvakulturindustrien.

10:40

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

11:00

HVA KREVES AV DIGITAL MODENHET I ORGANISASJONEN FOR Å TA UT POTENSIALET AV AI I PRODUKSJONEN GJENNOM HELE VERDIKJEDEN?

Her vil vi belyse hvorfor det vil lønne seg å investere i digitalisering for forbedret verdiskaping og effektivitet for en fiskeoppdretter. Diskusjonen tar sikte på å adressere sentrale spørsmål, inkludert tilstrekkeligheten av digitalisering i strategi og forretningsmodeller, behovet for digital kompetanse i styrerommet, og overvinne motstand mot endring og kulturelle utfordringer innen organisasjoner.
Hvordan har Grieg Seafood jobbet med digital modenhet for å være klar for å ta i bruk digital beslutningsstøtte?
 
TROND KATHENES, CIO, GRIEG SEAFOOD ASA

Dedikert salgssjef med omfattende erfaring innen akvakulturbransjen. Med en ingeniørutdanning spesialisert innen akvakulturteknikk, har han spilt en viktig rolle i å fremme digitalisering og innovasjon innen oppdrettsindustrien. Som leder for digitaliseringsinitiativer har han fokusert på datakvalitet, standardisering av sensorer og helseovervåkning av fisk.

Toppleders digitale agenda. Hva er toppledernes muligheter og utfordringer i det digitale skiftet?
 
LARS FJELDDALEN, SENIOR MANAGER, SOPRA STERIA AS

Fjelddalen har en bachelor innen markedsføring, samt en MBA fra UiT, og har jobbet med data og analyse i over 10 år, og jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Han er spesialist i Power Platform fra Microsoft og er opptatt av å bruke teknologi som et virkemiddel for å forbedre og forenkle arbeidsprosesser.

Erfaringer fra Aker BPs reise for å bli datadrevet
 
INGRID STERNHOFF, PROGRAM MANAGER – OPS DIGITAL TWINS, AKER BP

Ingrid har over 20 års erfaring i olje- og gassindustrien, med fokus på både operasjoner og store kapitalprosjekter. Hun leder for øyeblikket OPS Digital Transformasjonsprogrammet i Aker BP og ble anerkjent som en av ODA 2023 Top 50 kvinner innen teknologi. Hun er lidenskapelig opptatt av å inkludere mennesker på den digitale reisen og fokusere på kontinuerlig forbedring.

Paneldebatt
     
TROND KATHENES, CIO, GRIEG SEAFOOD ASA

Dedikert salgssjef med omfattende erfaring innen akvakulturbransjen. Med en ingeniørutdanning spesialisert innen akvakulturteknikk, har han spilt en viktig rolle i å fremme digitalisering og innovasjon innen oppdrettsindustrien. Som leder for digitaliseringsinitiativer har han fokusert på datakvalitet, standardisering av sensorer og helseovervåkning av fisk.

LARS FJELDDALEN, SENIOR MANAGER, SOPRA STERIA AS

Fjelddalen har en bachelor innen markedsføring, samt en MBA fra UiT, og har jobbet med data og analyse i over 10 år, og jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Han er spesialist i Power Platform fra Microsoft og er opptatt av å bruke teknologi som et virkemiddel for å forbedre og forenkle arbeidsprosesser.

INGRID STERNHOFF, PROGRAM MANAGER – OPS DIGITAL TWINS, AKER BP

Ingrid har over 20 års erfaring i olje- og gassindustrien, med fokus på både operasjoner og store kapitalprosjekter. Hun leder for øyeblikket OPS Digital Transformasjonsprogrammet i Aker BP og ble anerkjent som en av ODA 2023 Top 50 kvinner innen teknologi. Hun er lidenskapelig opptatt av å inkludere mennesker på den digitale reisen og fokusere på kontinuerlig forbedring.

12:10

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

13:10

DATADELING – ET SAMFUNNSANSVAR MED FORDELER

Datadeling på tvers av sektorer innebærer utveksling av informasjon mellom for eksempel offentlige, private og ideelle organisasjoner. Denne datadelingen er avgjørende for å forbedre tjenester, politikkutforming, forskning og innovasjon, men ulike barrierer hindrer effektiv datadeling på tvers av sektorene. Hva er barrierene, og hvordan kan både selskaper og samfunnet få mer verdi ut av data? Hvorfor er det vårt ansvar å dele data? Hva er regjeringens rolle i dette?
Hvordan kan akvakulturnæringens digital strategi kobles til regjeringens satsinger?
 
KARIANNE OLDERNES TUNG, DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSMINISTER

Karianne Oldernes Tung er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet som fra 2023 er digitaliserings- og forvaltningsminister. Karianne Tung er utdannet bachelor i statsvitenskap ved NTNU. Hun har vært seniorrådgiver ved NTNU og leder av Trondheim Tech Port.

Datadeling
 
CAMILLA STOLTENBERG, KONSERNSJEF, NORCE

Camilla Stoltenberg er konsernsjef i NORCE, som forsker på energi, teknologi, klima, miljø, helse og samfunn. Hun har tidligere vært i toppledelsen i Folkehelseinstituttet (FHI) i over 20 år, fra 2012-2023 som direktør. I perioden 2020-2023 var hun FHIs fremste talsperson i håndteringen av koronapandemien.

Camilla Stoltenberg er utdannet lege og har en doktorgrad i epidemiologi fra Universitetet i Oslo.

Paneldebatt
     
KARIANNE OLDERNES TUNG, DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSMINISTER

Karianne Oldernes Tung er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet som fra 2023 er digitaliserings- og forvaltningsminister. Karianne Tung er utdannet bachelor i statsvitenskap ved NTNU. Hun har vært seniorrådgiver ved NTNU og leder av Trondheim Tech Port.

CAMILLA STOLTENBERG, KONSERNSJEF, NORCE

Camilla Stoltenberg er konsernsjef i NORCE, som forsker på energi, teknologi, klima, miljø, helse og samfunn. Hun har tidligere vært i toppledelsen i Folkehelseinstituttet (FHI) i over 20 år, fra 2012-2023 som direktør. I perioden 2020-2023 var hun FHIs fremste talsperson i håndteringen av koronapandemien.

Camilla Stoltenberg er utdannet lege og har en doktorgrad i epidemiologi fra Universitetet i Oslo.

INGRID STERNHOFF, PROGRAM MANAGER – OPS DIGITAL TWINS, AKER BP

Ingrid har over 20 års erfaring i olje- og gassindustrien, med fokus på både operasjoner og store kapitalprosjekter. Hun leder for øyeblikket OPS Digital Transformasjonsprogrammet i Aker BP og ble anerkjent som en av ODA 2023 Top 50 kvinner innen teknologi. Hun er lidenskapelig opptatt av å inkludere mennesker på den digitale reisen og fokusere på kontinuerlig forbedring.

14.10

EN LITEN BEINSTREKK

14:30

HVA ER VERDIEN AV DATADELING NASJONALT OG INTERNASJONALT, OG HVILKE VIRKEMIDLER KAN VI FORVENTE FOR Å MULIGGJØRE DIGITAL VERDISKAPNING I BRANSJEN?

Vi undersøker betydningen av datadeling for å imøtekomme samfunnets behov, ambisjoner og fremtidige retningslinjer. Vi vil se på hvordan datadeling fra offentlige og private kilder vil være viktig for datadrevne styringsmodeller, og diskutere mulige kilder til finansiering.
Hvordan kan vi finansiere digital infrastruktur, og hva har vi lært?
 
NJÅL TENGS-HAGIR, DIREKTØR FORRETNINGSUTVIKLING, KARTVERKET

Njål Tengs-Hagir er direktør for forretningsutvikling i Statens Kartverk Sjø. Njål skaper samarbeidsarenaer mellom kommuner, etater, privat næringsliv og akademia fordi dette er nøkkelen til suksess i å skape konkurransefortrinn og mulighetsrom for Norges fremtid. Njål har høyere utdanning innen IT og matematikkvitenskap fra Oxford Brookes University, og har tidligere lederstillinger i flere IT-selskaper i Norge. Njål er aktiv i flere ekspertgrupper i FN og EU innen infrastruktur.

European Digital Innovation Hub (EDIH) Oceanopolis: Nasjonalt program for digitalisering i små og mellomstore oppdrettsbedrifter
 
STIG MARTHINSEN, ADMINISTRERENDE DIREKTØR, EDIH OCEANOPOLIS

Stig Marthinsen fungerer som daglig leder ved Digital Innovation Hub Oceanopolis. Han er siviløkonom med over 30 års ekspertise i europeisk forretnings- og policyutvikling, samt prosjektutvikling knyttet til EUs innovasjonsøkosystemer. Stig har bidratt til alt fra prisvinnende oppstartsselskaper til store multinasjonale konserner innen strategi, digitalisering og innovasjon, herunder i havnæringene.

Marthisen har en utdanning fra Handelshøyskolen BI med en MBA i International Management.

Hvordan kan standardisering og datadeling bidra til å sikre en bærekraftig vekst i næringen?
 
KRISTIAN BLOM, GENERAL MANAGER, AQUACLOUD AS

Kristian har mange års erfaring med teknologi, data og softwareutvikling fra mange bransjer, og har samtidig fra tidlig alder vert involvert i familiens fiskeoppdrett. Nå jobber han med å få disse to verdenene til å møtes gjennom AquaCloud og datadeling.

15:15

OPPSUMERING

Vi oppsummerer dagen. Hva har vi lært – og veien videre!

   
STIAN BAKKE, SJEFARKITEKT, FRAKTAL NORGE AS

Stian har bred erfaring som arkitekt, rådgiver og utvikler. Han har jobbet tett med forretningen i mange bransjer over en årrekke og har med det en utpreget helhetlig forståelse av å benytte data til å skape verdi. Han har ofte hatt øverste ansvar for prosjekter med koordinering av mange involverte. Stian er genuint interessert i forretning, samhandling og svært engasjert i teknologien som understøtter den.

TROND KATHENES, CIO, GRIEG SEAFOOD ASA

Dedikert salgssjef med omfattende erfaring innen akvakulturbransjen. Med en ingeniørutdanning spesialisert innen akvakulturteknikk, har han spilt en viktig rolle i å fremme digitalisering og innovasjon innen oppdrettsindustrien. Som leder for digitaliseringsinitiativer har han fokusert på datakvalitet, standardisering av sensorer og helseovervåkning av fisk.

KONFERANSEKOMITÉEN

Programmet er utarbeidet av en konferansekomité bestående av: 

Trond Erik Bones, Seniorkonsulent, Fraktal
Lars Ebbesson, Chief Scientist, NORCE og Program Director, EDIH Oceanopolis
Øyvind Hilmarsen, Fagsjef, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering(FHF)
Nina Olufsen, Strategi direktør, Scale
Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forreningsutvling, IKT-Norge
Trond Kathenes, CDO, Grieg Seafood
Kristian Steinshylla, Head of Aquaculture - Advisory, Sopra Steria
Jan Tegnander, Leder IT og OT, Nordlaks 

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,- eks. mva
2 dager: kr 4.950,- eks. mva
3 dager: kr 7.800,- eks. mva

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.