Foto: ABB/Microsoft

Biologi og fiskehelse 

Konferanseprogram- Tirsdag 11. juni 2024, kl. 09.00-15.15

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

HVORDAN SIKRE FISKEVELFERD FOR Å SKAPE VEKST – ER DET SÅ VANSKELIG DA?

Næringen jobber hardere enn noen gang med å forbedre fiskevelferden. Det blir den i liten grad, kanskje tvert om. Under dette seminaret vil vi løfte diskusjonen, vi har ikke noe valg og ingen tid å miste. 

Vi stiller blant annet disse spørsmålene:
- Er produksjonen blitt så komplisert at vi ikke klarer å holde kontroll?
- Er forvaltningen riktig for å guide næringen på rett spor
- Er vi på rett kurs, eller ikke?
- Er det kun vekst som gjelder? 

MODERATOR:
RANDI GRØNTVEDT, REGIONSJEF HAVBRUK MIDT, SJØMAT NORGE

08:15

REGISTRERING OG KAFFE

09:00

HAR VI LYKKES MED GOD FISKEVELFERD – ELLER IKKE?

To av våre mest erfarne kolleger i bransjen ser tilbake og stiller spørsmålene:
- Hva har vi lykkes med innen faget vårt og innen fiskehelse?
- Og hva gjenstår?
BRIT HJELTNES, FISH HEALTH EXPERT

ALF HELGE AARSKOG, SENIOR INDUSTRY CONSULTANT

09:30

HVORDAN SKAL GOD FISKEVELFERD LØNNE SEG?

Er vi en næring som kun drives av profitt? Er det slik at det lønner seg å gjennomføre en ekstra lusebehandling, til tross for redusert velferd og økt dødelighet? I hele næringen er det dedikerte medarbeidere som jobber hver dag for bedre fiskehelse. Hvordan kan vi tilrettelegge for at dyrevelferd skal lønne seg?
Er det lønnsomt med dødelighet?
BARBO KLAKEGG, FAGLEDER FISKEHELSE, ÅKERBLÅ
Helseøkonomi for fiskens velferd?
CECILIE WALDE, FORSKER, VETERINÆRINSTITUTTET

Paneldebatt

10:20

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:40

HVORDAN SIKRER VI GODE HELSEFOREBYGGENDE TILTAK?

All husdyrproduksjon fordrer kunnskap om, og kontroll på, en kompleks biologi. Etablerte helseforebyggende tiltak som avl og vaksiner har vært avgjørende for hvor næringen står i dag. Det er summen av alle tiltak som avgjør effektene. Bruker vi tiltakene riktig og klarer vi å måle effekten? Og har vi egentlig avlet frem en mer robust fisk? Hva med fôr? Har vi en god nok basisdiett?

Bruker vi tiltakene riktig og klarer vi å måle effekt?
AOIFE WESTGÅRD, LEDER FOR FISKEHELSE OG BIOSIKKERHET, EMILSEN FISK

Hvor ble det av robusthet og fiskehelse som avlsmål?
ROSS HOUSTON, DIREKTØR FOR INNOVASJON GENETIKK, BENCHMARK GENETICS

Må vi tenke nytt rundt basisdietten til laksen?
NINA SISSENER, FORSKER, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Helse og filetkvalitet – mysteriet mørke flekker
HÅVARD BJØRGEN, ASSOCIATE PROFESSOR AT THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, NMBU

Paneldebatt

12:00

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

13:00

HVORDAN SKAL VI FÅ KONTROLL MED SMITTESTOFFENE?

Husdyrproduksjon i åpent hav med et vell av smittestoffer er utfordrende.

Det jobbes på mange plan med sikte på en omforent praksis for biosikkerhet i havbruksnæringen. Biosikker transport av fisk og vann mellom anlegg og regioner krever ny kunnskap om smitterisiko og desinfeksjonstiltak. Hva er dagens kunnskap, og hvordan kan vi sammen legge grunnlaget for et godt regelverk?

Hvordan ivareta biosikkerhet ved brønnbåttransport?
KRISTINE STØRKERSEN, SENIORFORSKER, SINTEF
Hvordan kan båtrederiene bidra?
SOLVEIG GÅSØ, LEDER FISKEVELFERD, FRØY GRUPPEN

Har vi kontroll på båttrafikken?
HANUS SAMRO, CO-FOUNDER, AQUAFACTS

14:00

EN LITEN BEINSTREKK

14:15

HAVBRUKSFORVALTNING 2.0

Hvordan vil havbruksforvaltningen se ut i årene som kommer? Hvordan kan forvaltningen jobbe på nye måter? Er det noe å lære fra Havindustritilsynet? Hva kan Hva kan Havbruksforvaltningen gjøre for at næringen skal lykkes med bærekraftig vekst? Hvilke krav og forventinger må og kan forvaltningen stille?
Dette er mange av de spørsmålene vi ønsker å gi svar på fra sentrale personer i forvaltningen og næringen.

Hvor gikk det galt- og hva har vi lært?
AUD SKRUDLAND, MATTILSYNET, REGION MIDT

MT ny drakt. Hvordan skal vi jobbe på nye måter? Kan vi lære noe av det tidligere petroleumsdirektoratet.
IRJA VISTE-OLLESTAD OG MADS TOBIAS WICHSTRØM MÜNTE, MATTILSYNET

Paneldebatt:
- Hva kan Havbruksforvaltningen gjøre for at næringen skal lykkes med bærekraftig vekst?
- Hvilke krav og forventinger må og kan forvaltningen stille.

KONFERANSEKOMITÉEN

Programmet er utarbeidet av en konferansekomité bestående av: 

Nils Steine, Salgsdirektør Globale kunder, Pharmaq
Marie Egenberg, Salgsdirektør Laks Europa og Global Markedsføring, Pharmaq
Håvard Hustoft, Avdelingssjef, sør og vest, Mattilsynet
Silje Sveen, Fiskevelferds- og bærekraftansvarlig, Marø Havbruk
Ingebjørg Sævereid, Global fiskehelsesjef, Grieg Seafood
Sven Martin Jørgensen, Fagsjef fiskehelse, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering(FHF)
Øyvind Brevik, Leder fiskehelse for laks, Benchmark

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,-
2 dager: kr 4.950,-
3 dager: kr 7.800,-

Billetten inkluderer lunsj. Den gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.