Foto: ABB/Microsoft

Biologi og fiskehelse 

Konferanseprogram- Tirsdag 11. juni 2024, kl. 09.00-15.15

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

HVORDAN SIKRE FISKEVELFERD FOR Å SKAPE VEKST – ER DET SÅ VANSKELIG DA?

Næringen jobber hardere enn noen gang med å forbedre fiskevelferden. Det blir den i liten grad, kanskje tvert om. Under dette seminaret vil vi løfte diskusjonen, vi har ikke noe valg og ingen tid å miste. 

Vi stiller blant annet disse spørsmålene:
- Er produksjonen blitt så komplisert at vi ikke klarer å holde kontroll?
- Er forvaltningen riktig for å guide næringen på rett spor
- Er vi på rett kurs, eller ikke?
- Er det kun vekst som gjelder? 
MODERATOR:
 
KRISTER HOAAS, REGIONSJEF, SJØMAT NORGE VEST

Krister Hoaas er regjonsjef havbruk vest i Sjømat Norge.

Hoaas er utdannet historiker med statsvitenskap, og har arbeidet 15 år som journalist i TV2 og Bergens Tidende, samt fem år som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd med blant annet ansvar for marine næringer. Hoaas har jobbet fem år som samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group.

08:15

REGISTRERING OG KAFFE

09:00

HAR VI LYKKES MED GOD FISKEVELFERD – ELLER IKKE?

To av våre mest erfarne kolleger i bransjen ser tilbake og stiller spørsmålene:
– Hva har vi lykkes med innen faget vårt og innen fiskehelse, og hva gjenstår?
 
BRIT HJELTNES, FISKEHELSE EKSPERT

Hjeltnes jobber nå som selvstendig næringsdrivende som fiskehelse ekspert. Hjeltnes har en doktorgrad innen fiskevaksinologi og bakteriologi fra Universitetet i Bergen.

Hun har vært leder for forskning på fiskehelse ved HI i over 20 år. Hjelseth har også vært avdelingsdirektør/ fagdirektør ved Veterinærinstituttet med ansvar for fiske- og skalldyr. Hun har også vært professor i fiskehelse ved Universitet i Tromsø. Hun omtales gjerne som fiskehelserapportens «mor».

 
ALF HELGE AARSKOG, SENIOR INDUSTRY CONSULTANT

Aarskog driver nå som selvstendig næringsdrivende og har vært leder for forretningsutvikling i Eide Fjordbruk siden januar 2023. Aarskog har en mastergrad innen akvakultur fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. Han har tidligere vært konsernsjef i både Lerøy Seafood Group og Mowi. Aarskog er og har vært engasjert som styremedlem i flere bedrifter i havbruksnæringen.

09:30

HVORDAN SKAL GOD FISKEVELFERD LØNNE SEG?

Er vi en næring som kun drives av profitt? Er det slik at det lønner seg å gjennomføre en ekstra lusebehandling, til tross for redusert velferd og økt dødelighet? I hele næringen er det dedikerte medarbeidere som jobber hver dag for bedre fiskehelse. Hvordan kan vi tilrettelegge for at dyrevelferd skal lønne seg?

Er det lønnsomt med dødelighet?
 
BARBO KLAKEGG, FAGLEDER FISKEHELSE, ÅKERBLÅ

Barbo Klakegg har vært fagleder for fiskehelse i Åkerblå siden 2016.

Tidligere jobbet Klakegg i mattilsynet som inspektør fra 2004 til 2016. Hvor hun jobbet med akvakultur, dyrevern og drikkevann.

Helseøkonomi for fiskens velferd?
 
ARNFINN AUNSMO, KONSULENT/PROFESSOR, SALMALYTICS/NMBU

Aunsmo jobber som konsulent i Salmalytics og Professor på Norges miljø- biovitenskapelige universitet.

Han har lang erfaring fra havbruksnæringen hvor han har vært COO i AquaGen og Islandske Laxar, utviklingsleder i Måsøval Fiskeoppdrett, prosjektleder i VESO og teknisk leder for biologi og ernæring i SalMar for å nevne noe.

Aunsmo er utdannet veterniær fra Edinburgh University og har en doktorgrad i epidemiologi fra Norges Veterinærhøgskole.

Paneldebatt
     
BARBO KLAKEGG, FAGLEDER FISKEHELSE, ÅKERBLÅ

Barbo Klakegg har vært fagleder for fiskehelse i Åkerblå siden 2016.

Tidligere jobbet Klakegg i mattilsynet som inspektør fra 2004 til 2016. Hvor hun jobbet med akvakultur, dyrevern og drikkevann.

ARNFINN AUNSMO, KONSULENT/PROFESSOR, SALMALYTICS/NMBU

Aunsmo jobber som konsulent i Salmalytics og Professor på Norges miljø- biovitenskapelige universitet.

Han har lang erfaring fra havbruksnæringen hvor han har vært COO i AquaGen og Islandske Laxar, utviklingsleder i Måsøval Fiskeoppdrett, prosjektleder i VESO og teknisk leder for biologi og ernæring i SalMar for å nevne noe.

Aunsmo er utdannet veterniær fra Edinburgh University og har en doktorgrad i epidemiologi fra Norges Veterinærhøgskole.

ALF HELGE AARSKOG, SENIOR INDUSTRY CONSULTANT

Aarskog driver nå som selvstendig næringsdrivende og har vært leder for forretningsutvikling i Eide Fjordbruk siden januar 2023. Aarskog har en mastergrad innen akvakultur fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. Han har tidligere vært konsernsjef i både Lerøy Seafood Group og Mowi. Aarskog er og har vært engasjert som styremedlem i flere bedrifter i havbruksnæringen.

10:20

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:40

HVORDAN SIKRER VI GODE HELSEFOREBYGGENDE TILTAK?

All husdyrproduksjon fordrer kunnskap om, og kontroll på, en kompleks biologi. Etablerte helseforebyggende tiltak som avl og vaksiner har vært avgjørende for hvor næringen står i dag. Det er summen av alle tiltak som avgjør effektene. Bruker vi tiltakene riktig og klarer vi å måle effekten? Og har vi egentlig avlet frem en mer robust fisk? Hva med fôr? Har vi en god nok basisdiett?
Bruker vi tiltakene riktig og klarer vi å måle effekt?
 
AOIFE WESTGÅRD, LEDER FOR FISKEHELSE OG BIOSIKKERHET, EMILSEN FISK

Westgård er leder for fiskehelse og biosikkerhet i Emilsen Fisk. Hun har en lengre periode i Aqua kompetanse bak seg, samt jobbet som dyretekniker på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Westgård er utdannet veterinær på NMBU.

Hvor ble det av robusthet og fiskehelse som avlsmål?
 
ROSS HOUSTON, DIREKTØR FOR INNOVASJON GENETIKK, BENCHMARK GENETICS

Houston er direktør for innovasjon genetikk i Benchmark. Før han tokk jobben i Benchmark, jobbet han rundt 18 år for Universitet i Edinburgh, hvor han blant annet var professor og assisterende direktør. Houston har en doktorgrad innen landbruk fra Universitet i Aberdeen.

Må vi tenke nytt rundt basisdietten til laksen?
 
NINI SISSENER, FORSKER, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Sissener jobber som senior forsker hos Havforskningsinstituttet (/tidligere NIFES), hvor hun har arbeidet siden 2006. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen, hvor hun så på bruk av genmodifiserte planteråvarer i fôr til laks. Sissener har i etterkant fokusert på ernæring under utfordrende forhold, stress og sykdom, spesielt med hensyn til fett, fettsyrer, vitaminer og mineraler.

Helse og filetkvalitet – mysteriet mørke flekker
 
HÅVARD BJØRGEN, ASSOCIATE PROFESSOR AT THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, NMBU

Bjørgen er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), noe han har vært siden juni 2022. Han har tidligere jobbet som lektor på NMBU fra 2020 til 2022. Bjørgen har en doktorgrad innen akvakulturmedisin fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. I doktorgraden jobbet han med melaninflekker, en problemstilling han arbeidet videre med som prosjektansatt på et FHF- prosjekt.

Paneldebatt
       
AOIFE WESTGÅRD, LEDER FOR FISKEHELSE OG BIOSIKKERHET, EMILSEN FISK

Westgård er leder for fiskehelse og biosikkerhet i Emilsen Fisk. Hun har en lengre periode i Aqua kompetanse bak seg, samt jobbet som dyretekniker på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Westgård er utdannet veterinær på NMBU.

NINI SISSENER, FORSKER, HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Sissener jobber som senior forsker hos Havforskningsinstituttet (/tidligere NIFES), hvor hun har arbeidet siden 2006. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen, hvor hun så på bruk av genmodifiserte planteråvarer i fôr til laks. Sissener har i etterkant fokusert på ernæring under utfordrende forhold, stress og sykdom, spesielt med hensyn til fett, fettsyrer, vitaminer og mineraler.

HÅVARD BJØRGEN, ASSOCIATE PROFESSOR AT THE FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, NMBU

Bjørgen er førsteamanuensis ved Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), noe han har vært siden juni 2022. Han har tidligere jobbet som lektor på NMBU fra 2020 til 2022. Bjørgen har en doktorgrad innen akvakulturmedisin fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. I doktorgraden jobbet han med melaninflekker, en problemstilling han arbeidet videre med som prosjektansatt på et FHF- prosjekt.

BRIT HJELTNES, FISKEHELSE EKSPERT

Hjeltnes jobber nå som selvstendig næringsdrivende som fiskehelse ekspert. Hjeltnes har en doktorgrad innen fiskevaksinologi og bakteriologi fra Universitetet i Bergen.

Hun har vært leder for forskning på fiskehelse ved HI i over 20 år. Hjelseth har også vært avdelingsdirektør/ fagdirektør ved Veterinærinstituttet med ansvar for fiske- og skalldyr. Hun har også vært professor i fiskehelse ved Universitet i Tromsø. Hun omtales gjerne som fiskehelserapportens «mor».

12:00

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

13:00

HVORDAN SKAL VI FÅ KONTROLL MED SMITTESTOFFENE?

Husdyrproduksjon i åpent hav med et vell av smittestoffer er utfordrende.

Det jobbes på mange plan med sikte på en omforent praksis for biosikkerhet i havbruksnæringen. Biosikker transport av fisk og vann mellom anlegg og regioner krever ny kunnskap om smitterisiko og desinfeksjonstiltak. Hva er dagens kunnskap, og hvordan kan vi sammen legge grunnlaget for et godt regelverk?

Hvordan ivareta biosikkerhet ved brønnbåttransport?
 
KRISTINE STØRKERSEN, SENIORFORSKER, SINTEF

Størkersen er seniorforsker i Sintef Ocean. Forskningen hennes handler om hvordan produksjonsplanlegging, regulering, kunnskap, teknologi og andre forhold påvirker mål som f.eks. biosikkerhet, HMS og fiskevelferd.
Hun arbeidet ved NTNU Samfunnsforskning i 2003-2021, og har doktorgrad i organisasjonssosiologi fra NTNU.

Hvordan kan båtrederiene bidra?
 
SOLVEIG GÅSØ, LEDER FISKEVELFERD, FRØY GRUPPEN

Solveig Ingeborg Gaasø er Fish Welfare Manager hos Frøy, og leder Frøy sin forsøksdyrvirksomhet. Tidligere har hun jobbet i Skretting som produktsjef og som Fish Health Manager i Marine Harvest region Mid i 22 år.

Gaasø har studert veterinærfag ved Norges Veterinærhøgskole, nå NMBU. Hun har lektorkompetanse i pedagogikk fra NTNU.

Har vi kontroll på båttrafikken?
 
HANUS SAMRO, CO-FOUNDER, AQUAFACTS

Samró var med å stiftet firmaene Fishfacts (2018) og Aquafacts (2022), som er den første digitale plattformen for henholdsvis fiskerier og akvakultur. Han har en variert bakgrunn, Samró har jobbet som lærer, gitt ut bøker, vært medlem av parlamentet på Færøyene, journalist og selvstendig næringsdrivende. Han har en mastergrad innen statsvitenskap fra Universitet på Færøyene.

14:00

EN LITEN BEINSTREKK

14:15

HAVBRUKSFORVALTNING 2.0

Hvordan vil havbruksforvaltningen se ut i årene som kommer? Hvordan kan forvaltningen jobbe på nye måter? Er det noe å lære fra Havindustritilsynet? Hva kan Hva kan Havbruksforvaltningen gjøre for at næringen skal lykkes med bærekraftig vekst? Hvilke krav og forventinger må og kan forvaltningen stille?
Dette er mange av de spørsmålene vi ønsker å gi svar på fra sentrale personer i forvaltningen og næringen.
Hvor gikk det galt- og hva har vi lært?
 
AUD SKRUDLAND, MATTILSYNET, REGION MIDT

Skrudland jobber som fagdirektør i Mattilsynet hvor hun har arbeidet i over 20 år. Hun har arbeidet med fiskehelse siden 1984. Hun bygget opp og drev den første veterinærtjenesten for fisk. Hun er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole (NMBU).

MT ny drakt. Hvordan skal vi jobbe på nye måter? Kan vi lære noe av det tidligere petroleumsdirektoratet.
   
IRJA VISTE-OLLESTAD, TILSYNSANSVARLIG, MATTILSYNET

Viste- Ollstad er tilsynsansvarlig i Mattilsynet. Hun har langt driftstid fra petroleum industrien hvor hun har vært innom firmaer som Maersk Drilling, Noreco og Petroleumtilsynet. Hun har en mastergrad innen risikostyring fra Universitetet i Southampton.

TOBIAS WICHSTRØM MÜNTE, PRODUKTANSVARLIG, MATTILSYNET

Münte jobber som produktansvarlig i Mattilsynet. Han har tidligere jobbet i EY, Differ og Fremtind. Han er utdannet Siviløkonom fra Norges handelshøyskole (NHH) i 2016.

Paneldebatt
       
AUD SKRUDLAND, MATTILSYNET, REGION MIDT

Skrudland jobber som fagdirektør i Mattilsynet hvor hun har arbeidet i over 20 år. Hun har arbeidet med fiskehelse siden 1984. Hun bygget opp og drev den første veterinærtjenesten for fisk. Hun er utdannet veterinær fra Norges veterinærhøgskole (NMBU).

IRJA VISTE-OLLESTAD, TILSYNSANSVARLIG, MATTILSYNET

Viste- Ollstad er tilsynsansvarlig i Mattilsynet. Hun har langt driftstid fra petroleum industrien hvor hun har vært innom firmaer som Maersk Drilling, Noreco og Petroleumtilsynet. Hun har en mastergrad innen risikostyring fra Universitetet i Southampton.

BARBO KLAKEGG, FAGLEDER FISKEHELSE, ÅKERBLÅ

Barbo Klakegg har vært fagleder for fiskehelse i Åkerblå siden 2016.

Tidligere jobbet Klakegg i mattilsynet som inspektør fra 2004 til 2016. Hvor hun jobbet med akvakultur, dyrevern og drikkevann.

KRISTER HOAAS, REGIONSJEF, SJØMAT NORGE VEST

Krister Hoaas er regjonsjef havbruk vest i Sjømat Norge.

Hoaas er utdannet historiker med statsvitenskap, og har arbeidet 15 år som journalist i TV2 og Bergens Tidende, samt fem år som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd med blant annet ansvar for marine næringer. Hoaas har jobbet fem år som samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group.

KONFERANSEKOMITÉEN

Programmet er utarbeidet av en konferansekomité bestående av: 

Nils Steine, Salgsdirektør Globale kunder, Pharmaq
Marie Egenberg, Salgsdirektør Laks Europa og Global Markedsføring, Pharmaq
Håvard Hustoft, Avdelingssjef, sør og vest, Mattilsynet
Silje Sveen, Fiskevelferds- og bærekraftansvarlig, Marø Havbruk
Ingebjørg Sævereid, Global fiskehelsesjef, Grieg Seafood
Sven Martin Jørgensen, Fagsjef fiskehelse, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering(FHF)
Øyvind Brevik, Leder fiskehelse for laks, Benchmark

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,- eks. mva
2 dager: kr 4.950,- eks. mva
3 dager: kr 7.800,- eks. mva

Billetten inkluderer lunsj. Den gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.