Rammeverk

Globale og bærekraftige perspektiv.

Havbruksnæringen er avgjørende for at verdens økende befolkning får bærekraftige og sunne proteiner. Det er derfor viktig at næringen i alle land har riktige rammebetingelser. Vi vil løfte opp sentrale spørsmål som:

  • Bærekraft.
  • Finansiering.
  • Myndighetskrav og forventninger.

Finansieringsinstitusjoner er viktige samarbeidspartnere for at havbruksnæringen skal drive med kontinuerlig innovasjon og forbedring. Under AquaNext vil vi legge til rette for koblinger mellom finansieringsinstitusjoner og bedrifter.

FNs bærekraftsmål er en rettesnor for all utvikling innen globalt havbruk:

Vi gleder oss til å se deg på AquaNext!

Om virksomheten din driver med fôr, biologi, teknologi eller leverer andre tjenester innen havbruk, er AquaNext stedet å være til stede. Det blir en viktig arena for å skape nye forretningsmuligheter. Bestilling av stands kan gjøres fra 1. mai. Ønsker du mer informasjon eller har innspill til oss, kontakt oss på e-post: sigurd.vik@aquanext.no eller +47 92 62 92 00.