VI MÅ BLI LIKE GODE PÅ Å BYGGE OMDØMME HJEMME I NORGE.

Vi har som næring vært veldig gode å bygge omdømme og kjennskap til norsk laks og ørret i utlandet. Vi må erkjenne at næringen ikke har gjort en like god jobb med omdømmebygging, kjennskap og kunnskap her hjemme, sier adm.dir.  Jan Olav Langeland i Salmon Group.

Vi tar tak i dette, og har derfor valgt å bruke AquaNext som arena for å fortelle vår historie. Med en felles stand for selskapene i Salmon Group, vil vi fortelle og vise vår historie fra stamfisk til et mangfold av smakfulle måltider. 

Hva er historien? 

– Vi er et nettverk av 38 familieeide selskaper langs kysten og representerer hele verdikjeden fra start til slutt. Hos oss finner du pionerne i næringen – de som har pantsatt gård og grunn for å skape arbeidsplasser og matproduksjon i distriktene. Salmon Group som selskap feiret våre 20 første år i 2023, mens flere av våre eiere feiret eller skal ferie 40, 50 og 60 år som verdiskapere. Det er denne historien og dimensjonene på vår aktivitet vi må vise frem og fortelle. Det er vårt ansvar som næring i mye større grad å være proaktive for å fortelle vår historie om selskapene og produktet. Det innebærer å være åpen og transparent om næringen, samt få frem fakta i en debatt hvor gamle «sannheter» fortsatt lever i kommentarfeltene. Selskapene i Salmon Group tenker i generasjoner. Denne langsiktigheten er også med oss når vi gjør råvarevalg i vår egenutviklede fôrresept, hvor en råvare som er ny og ikke har nådd industriell skala og prisnivå, velges inn for å utvikle et råvaremarked som vi kapitaliserer på litt lengre frem i veien, sier Langeland. 

Men dere selger vel ikke en eneste laks ved å delta på et slikt arrangement? 

På kort sikt nei, selv om jeg vil tro flere som besøker vår stand vil få øynene opp for noen av produktene selskapene i Salmon Group også omsetter i Norge. Når det er sagt, så står vel ikke heller Equinor og de andre store operatørene på stand under verdens ledende energimesse i Stavanger -ONS- for å selge olje? Gjennom å være til stede på en ny arena i et nytt format som AquaNext, handler like mye at vi tar et felles ansvar for å bygge omdømme som næring. Her har vi faktisk mye å lære av oljebransjen, som på lik linje med oss har sine hovedmarkeder utenfor Norge, men investerer i bygging av omdømme, kjennskap og kunnskap til sine aktiviteter. Vi i Salmon Group vil gå foran – vi skal ikke dilte etter, som vi sier i Bergen. Vi gleder oss til å ta imot politikere, embetsverk og publikum på standen vår. Vi ser også frem til å treffe bredden i leverandør industrien og diskutere utfordringer og muligheter, samt gjøre dem bedre kjent med Salmon Group og den størrelsen vi og våre eiere utgjør.