-VI FINNER LØSNINGENE SAMMEN

Marie Egenberg er en av de syv dyktige medlemmene i konferansekomiteen for under AquaNext 2024. -Fiskehelse og velferdsperspektivet engasjerer meg veldig, forteller Marie. – Som fiskehelsebiolog er jeg opptatt av at vi som fagpersoner, og som selskap er en del av løsningen for bedre fiskevelferd.

Som en travel leder med ansvar for den kommersielle delen innenfor laks både i Norge og resten av Europa i Pharmaq, har du også tid å involvere deg i AquaNext?

-Det unike med Norge er at næringen, vi som leverandører og forvaltingen jobber sammen med å løse utfordringene. Det er akkurat dette AquaNext skal bidra til.

På AquaNext er det nettopp det vi skal gjøre; adressere løsningene fram i tid- hva som er Next. Vi skal tørre å stille de vanskelige spørsmålene. Derfor skal vi lage en konferanse som legger rette for involvering, diskusjon og debatt med mål om å få til forandring. Alle aktørene må jobbe sammen og i komiteen finner man derfor representanter for oppdretterne, leverandørene, Mattilsynet og FHF, sier Marie.

PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og er en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. -Selvfølgelig stiller vi også med stand under AquaNext, avslutter Marie Egenberg.