KLYNGELEDER TRINE DANIELSEN, STIIM AQUA CLUSTER: AQUANEXT - ET BEHOV SOM HAR UTVIKLET SEG HOS VÅRE MEDLEMMER

– AquaNext blir viktig for våre medlemmer, forteller klyngeleder Trine Danielsen.

– Vi har sett over tid at det for våre medlemmer og næring generelt, er et behov for en møteplass for oppdrett innen ny oppdrettsteknologi. Stiim har de seneste årene arrangert AquaNext konferansen i november, nettopp fordi vi så et behov for innsikt og deling av erfaring rundt nye driftsløsninger, rammer og ny oppdrettsteknologi.

AquaNext går etter årets arrangement over til å bli noe mer, gjennom etableringen av AquaNext AS som en egen organisasjon.

AquaNext AS 2024 skal i tillegg til en innholdsrik konferanse organisere en teknologiutstilling som representerer det Norge er best på, nemlig HTH, lukket og semilukkede løsninger i sjø og nyeste teknologi for landbaserte anlegg. For å få den bærekraftige veksten denne næringen mener å kunne bidra med, for økt global matproduksjon, – må vi dele kunnskap med andre og utvikle oss på flere plan. Næringen er i hurtig utvikling også globalt, rammer må på plass, ny teknolog skapes og økt vekst er helt avhengig av at vi samarbeider og deler kunnskap med hverandre.

AquaNext AS 2024 i internasjonale Stavanger vil være en fabelaktig møteplass for morgendagens oppdrettsaktører, sier Trine Danielsen. Hun fortsetter:

– Internasjonale aktører og investorer vil være til stede. Derfor vil AquaNext AS 2024 være en viktig arena for å tiltrekkes seg oppmerksomhet rundt teknologi, få tilgang på nye samarbeidspartnere innen både investering og teknologi og legge til rette for å kunne etablere nye kontakter både nasjonalt og internasjonalt. Stiim Aqua Cluster har et stort globalt nettverk allerede, dette vil vi dele med andre.