TRAVLE DAGER FOR FISKERIMINISTEREN

Fiskeriminister skal delta på ulike arenaer under sitt besøk på AquaNext

Det er veldig hyggelig at fiskeriminister Cecilie Myrseth foretar den offisielle åpningen av arrangementet i DNB Globen tirsdag morgen. Etterpå vil hun besøke utstillingen, før hun vil holde et innlegg på seminaret om Oppdrettsteknologi. Seminaret vil fokusere på at innovative løsninger og bærekraftig utvikling er nødvendig for å sikre en fremtidig posisjon i et globalt marked. Man skal drøfte hvordan Norge kan beholde sin ledende rolle i denne næringen. Sentralt for å lykkes er betingelser, innovasjonsfremmende tiltak og ansvarsforholdet mellom myndigheter og næring.

Senere på dagen skal Cecilie Myrseth møte NFKK (Nettverk for Fjord og Kystkommuner). Det er utrolig viktig for næringen at flere ti-talls ordførere kommer til AquaNext og møter bransjen. Dette er et lukket arrangement, men fiskeriministeren og ordførerne vil bl.a.  møte noen utvalgte oppdrettere for å drøfte utfordringene i bransjen. Dette arrangementet bekrefter også AquaNext som en viktig debatt – og møtearena mellom bransje, politikk og samfunn. Denne tematikken blir sentral på alle seminarene som arrangeres de tre dagene.