TALENTER STYRKER AQUANEXT: VELKOMMEN EIVIND HAUGSLAND OG MARGRETHE ØEN 

AquaNext gleder seg over ansettelsen av to lovende talenter, Eivind Haugsland og Margrethe Øen, som nå tar steget inn i selskapet som henholdsvis Key Account Medarbeider og Prosjektmedarbeider. Med nylig fullført sivilingeniørstudiet i havbruk ved universitetet i Bergen, bringer Eivind og Margrethe en frisk energi og oppdatert kunnskap til AquaNexts dynamiske team.  

Eivind blir Key Account medarbeider der hovedfokuset vil ligge på EXPO. Eivind har variert arbeidserfaring knyttet til havbruk, bla som røkter hos Mowi ASA, der han fikk praktisk erfaring med den daglige driften av anlegget. Hos Engineering IDS AS deltok Eivind i prosjekter som involverte relevant regelverk og samarbeid med potensielle partnere. Han planla også et forsøk for å simulere lagring av dødfisk på Smart Fish Farm, og fikk innsikt i realiseringen av innovative produkter. 

Bakgrunnen for Eivinds ønske om å engasjere seg i AquaNext-arrangementet henger sammen med hans interesse for teknologi og innovasjon. Her har han muligheten til å sitte på «første rad» å få nye, kreative, og tekniske løsninger servert i fanget. Gjennom denne jobben får han også sjansen til å kartlegge hva som befinner seg i bransjen, åpne døren for nye interesser og tilegne seg ny kunnskap på et område han ikke har utforsket mye tidligere. Ta del i et team hvor man kan lære av erfarne mennesker, løse utfordringer sammen, og sitte igjen med en stolthetsfølelse. 

Margrethe vil tiltre i stillingen som prosjektmedarbeider der hovedfokuset vil være knyttet til konferansedelen på AquaNext. Margrethe har organisatorisk erfaring som teamleder for Salmon City, et arrangement rettet mot å gi studenter et helhetlig bilde av havbruksnæringen. Margrethe har også variert erfaring fra bransjen, hos Lerøy Sjøtroll som både matros på servicebåt og driftstekniker på settefisk, hvor hun deltok i operasjoner knyttet til biologi, behandling, drift og vedlikehold, og har opparbeidet god innsikt i resirkulerende akvakultursystemer (RAS). I tillegg har hun fått innsikt i sykdomsanalyse hos Pharmaq Analytiq. 

Margrethe er motivert for å delta på AquaNext for å utforske mer om hvordan nye teknologier, digitalisering og bioteknologi kan brukes til å forbedre produksjonsmonitorering og bærekraft i akvakultur, spesielt med fokus på miljøovervåking. Hun ønsker også å bidra til å skape en arena for dialog og samarbeid, ikke bare blant bransjeaktørene, men også med politikere. Ved å samle våre krefter, håper hun at vi sammen kan finne innovative løsninger som vil forme fremtiden for akvakultursektoren.

Med en unik kombinasjon av akademisk kunnskap, praktisk erfaring og lidenskap for teknologisk innovasjon, er Eivind og Margrethe svært verdifulle tilskudd til AquaNext teamet 

-Vi ønsker dem hjertelig velkommen.