STINGRAY SASTER STORT PÅ AQUANEXT

Stingray Marine Solutions satser stort under AquaNext med både en flott stand og eget sponsorat.

Daglig leder i Stingray, John Arne Breivik, og Sigurd Vik i AquaNext møttes tilfeldigvis under en lunsj på NAFS 2023. Siden da har de hatt jevnlig dialog, inntil Breivik en dag ringte med følgende beskjed:

“Vi støtter dette initiativet fullt ut! Vi skal ha en av de flotteste standene – og vi vil være hovedsponsor!”

Det er sjelden at AquaNext mottar så tydelige og positive beskjeder. Stingray, med sin unike luselaser, har hatt en eventyrlig vekst de siste årene og satser på at AquaNext vil være et av tiltakene som bidrar til å forsterke denne veksten.