SKANDINAVIAS STØRSTE DAGLIGVAREKJEDER TIL AQUANEXT

Hvordan kan dagligvarekjedene bidra for å oppnå målet om en dobling av verdiskapning fra sjømat fram mot 2030?

På AquaNext2024 under seminaret «Mat for fremtiden» vil vi sette søkelys på utfordringen som ligger foran oss knyttet til havets ressurser. Det er med stolthet vi deler at både NorgesGruppen og Axfood fra Sverige vil bidra på seminaret.

Sjømat er en viktig kilde til sunn og næringsrik mat for mange mennesker i verden. I dag kommer bare to prosent av maten vi spiser fra havet. Hvordan kan vi produsere mer sjømat på en bærekraftig måte, uten å skade miljøet eller redusere fiskebestandene? Dette er et spørsmål som krever kunnskap, innovasjon og samarbeid mellom ulike aktører i sjømatnæringen.

Fra NorgesGruppen vil vi møte Vidar Olsen som er kjededirektør for ferskvare. Han vil presentere NorgesGruppens bærekraftstrategi for havets ressurser. NorgesGruppen som en av Norges største aktører i dagligvarebransjen, har et ansvar for å sikre kvalitet, trygghet, sporbarhet og en bærekraftig sjømatsproduksjon. Gruppen ønsker å være en pådriver for en grønn omstilling i sjømatsektoren.

Axfood er en av Sveriges største daglivareaktører og har sterkt fokus på bærekraft og ansvarlig forretningspraksis i hele verdikjeden. Axfood vil dele erfaringer fra det svenske markedet, samt fremtidens forventninger og premisser knyttet til kvalitet og sjømatsproduksjon.

Dagligvarekjedenene spiller en viktig rolle i sjømatnæringen. De er bindeleddet mellom produsenter og forbrukere, og de kan bidra til å øke etterspørselen etter sjømat gjennom markedsføring, informasjon og innovasjon.