OVER 80 ORDFØRERE TIL AQUANEXT!

Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal har invitert sine ordfører-kollegaer i Nettverk Fjord og Kystkommuner (NFKK) til AquaNext 2024. NFKK har en nettverksorganisasjon som representerer 82 kommuner med felles utfordringer som kystkommuner.

Rådgiver for havbruk Tom Kjellsen i Stavanger kommune sier at kommunen nå jobber med et spennende program som skal engasjere både politikere og næringen. – Det er en kjensgjerning at mange politikere har liten kunnskap om havbruksnæringen, sier Kjellsen. Nå etter kommunevalget er det også mange som er nye som ordførere. Vi planlegger for at de 82 ordførerne, samt kommunedirektører/næringsansvarlige som representerer hele den norske kysten, skal få møte oppdrettere, leverandørindustri og akademia på en unik møteplass som ikke finnes ikke i dag. 

-Vi er veldig glade for initiativet til ordføreren i Stavanger, sier daglig leder i AquaNext, Sigurd Vik. Utstilling og konferanser er viktige for arrangementet i juni 2024, men AquaNext skal også være en sentral arena for politikk, debatt og nettverk. Vi har også invitert andre lokale politikere, stortingsrepresentanter og statsråder til arrangementet.

Tom Kjellsen forteller at Stavanger kommune nå er av landets største havbrukskommuner. Den var en av initiativtakerne for satsingen på AquaNext. Vi gjør dette for å løfte fram havbruk som en av de viktige framtidsnæringene og det bør gjøre det spesielt attraktivt for utstillere å delta. Kommunen er også den eneste havbrukskommunen i Norge med eget Universitet med verdens fremste ekspertise på havbruksøkonomi.