NY HOVEDSPONSOR PÅ PLASS: SPAREBANK 1 SR-BANK

Sigurd Vik, daglig leder AquaNext og banksjef Rune Søvdsnes er begge meget fornøyd etter å skrevet samarbeidsavtale.

For SpareBank 1 SR-Bank er sjømat en veldig viktig næring sier banksjef for sjømat, Rune Søvdsnes. Vi ønsker å bidra til at AquaNext blir et attraktivt arrangement med både nasjonal og internasjonal deltakelse. Vi synes kombinasjonen av konferanse om bærekraftige løsninger samt utstilling av ny teknologi er meget spennende.

Som stor kystbank med hovedkontor i Stavanger, er det derfor helt naturlig at banken støtter et slikt initiativ. Vi i SpareBank 1 SR-Bank har hatt en betydelig vekst innenfor sjømatsektoren gjennom de senere år og har solid kompetanse om næringen. Vi jobber med hele verdikjeden fra gründerselskaper med gode bærekraftige ideer, via servicenæringen til store matfiskselskaper. Det er en spennende næring som skaffer verden proteinrik mat på en stadig mer bærekraftig måte, sier Søvdsnes.

Dersom alt går etter planen, forsterker vi vår posisjon som Norges største sparebank når vi slår oss sammen med SpareBank 1 Sørøst-Norge. Vi skal ha sterk lokal forankring og være et kraftfullt alternativ til norske og nordiske forretningsbanker.

Samtidig som vi opprettholder lokalbankperspektivet og markedsnærheten, skal det fusjonerte konsernet få enda større løfteevne og kompetanse. Vi skal bidra til gode prosjekt og initiativ som skaper arbeidsplasser langs hele kysten, og være en alliert for bærekraftig vekst og utvikling, avslutter Søvdsnes.