NOK ET VIKTIG SELSKAP STØTTER AQUANEXT

Det er med stolthet vi kan offentliggjøre at DNV går inn som en av hovedsamarbeidspartnerne til AquaNext. – Vi er veldig fornøyde med at et så stort og tradisjonsrikt selskap blir med på å løfte AquaNext, sier daglig leder Sigurd Vik.

Geir Fuglerud, er CEO, DNV (Supply Chain & Product Assurance). Geir vil man få anledning til å høre i åpningsforedraget «Mat for fremtiden» onsdag 12. juni. – For oss i DNV er AquaNext en spennende arena for nettverksbygging og kunnskapsdeling, sier Geir Fuglerud. – Dette er et viktig møtested hvor vi kan belyse høyaktuelle utfordringer i akvakulturnæringen, og hva vi sammen kan gjøre for å løse disse. Arrangementet gir oss mulighet til å diskutere hvordan vi best kan industrialisere næringen, oppnå bærekraftig vekst og møte økte forventninger fra forbrukere, myndigheter og investorer. Jeg ser frem til gode samtaler om sentrale temaer som ansvarlig drift, forbedret operasjon, risikostyring og transparens, avslutter Fuglerud.