MORELD AQUA; KLART VI SKAL DELTA PÅ AQUANEXT!

-Vi ønsker å bruke AquaNext som en plattform ut mot markedet, forteller Arne Vagle, Vice President Of Technology i Moreld Aqua.

Oppdrettsnæringen trenger ny teknologi for havbruk og AquaNext blir en viktig arena for bransjen og oss som selskap, sier Arne Vagle.

Det er et stort potensial for videre vekst ved å ta i bruk nye arealer som havbruk til havs samt semieksponerte lokasjoner innenfor dagens produksjonsområder. Det er en god utvikling innenfor ny og bærekraftig teknologi som vil gi grunnlag for vekst på tradisjonelle lokasjoner.

Moreld Aqua har bidratt lenge i denne prosessen, bygget kompetanse og har ambisjoner om å bidra videre. Vi har mer enn 10 års erfaring innenfor ulike teknologier, og har denne erfaring og kompetanse tilgjengelig for aktører som ønsker å løfte næringen videre. Vi jobber også med egen teknologiutvikling med mål om å gjøre denne tilgjengelig for både et nasjonalt og internasjonalt marked.

Under AquaNext ønsker vi å treffe aktører med ambisjoner innenfor ny teknologi, diskutere ulike løsninger og finne vår posisjon sammen med disse i veien mot realiseringen av vekst, avslutter Vagle.