ORDFØRER KARI NESSA NORTUN

Vi ønsker internasjonalt havbruk velkommen til Stavanger!

-Vi ser veldig fram til at nasjonalt og internasjonalt havbruk kommer til Stavanger i juni neste år, sier en engasjert ordfører Kari Nessa Nordtun. – Stavanger-regionen er en av de største innen både produksjon, leverandørindustri og innovasjon i havbruksnæringen. Vi har Norges beste infrastruktur for store arrangement, nært til flyplassen – med hotell og matopplevelser i verdensklasse. Vi har solid erfaring med store arrangement, som for eksempel energiarrangementet ONS (Offshore Northern Seas) og jeg håper at AquaNext kan bli havbrukets svar på ONS!

Hvorfor er havbruk viktig for Stavanger-regionen?

-Stavanger er en av Norges største havbrukskommuner, og havbruk er svært viktig både for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i distriktsdelen av regionen.  Havbruk er den næringen som har aller høyest verdiskaping per årsverk, og Stavanger-regionen er stolt av å være hjem for bedrifter tilknyttet hele verdikjeden, fra fôrproduksjon og teknologi til foredling, forskning og utvikling.  

Hva tenker man om innovasjon/teknologi/bedrifter?

-Stavanger-regionen er full av bedrifter som ligger lengst framme innen innovasjon, også innen havbruk.  Med mer enn femti års erfaring fra olje- og gassnæringen, som er blant verdens beste på problemløsning og innovasjon, har vi en unik kompetanse som i stor grad kan overføres til framtidens havbruk. Over hele landet finnes det tilsvarende innovative virksomheter som vi ønsker å invitere til AquaNext som en unik møteplass.

 Hvorfor bidrar kommunen også så sterkt inn i AquaNext?

-Havbruk er et av hovedsatsingsområdene i Stavanger kommunes næringsstrategi, og arrangementet bygger opp under denne satsingen. Havbruk representerer en bærekraftig måte å produsere sunn mat på, hvor klima-avtrykket er lavere enn for annen animalsk proteinproduksjon. De teknologiske løsningene som utvikles både her i regionen og andre deler av landet kan eksporteres ut i verden der man kan produsere andre arter. Dette fører til økt eksport av både fisk og teknologi, som er svært positivt for verdiskapingen i hele landet, avslutter ordfører Kari Nessa Nordtun.