GRIEG SEAFOOD INN SOM HOVEDSSPONOR FOR AQUANEXT-24

Vi er stolte av å kunngjøre at Grieg Seafood nå er en av våre hovedssponsorer. Grieg Seafood er et av verdens ledende globale oppdrettsselskaper for laks, og i Rogaland produserer de imponerende 350 000 måltider med laks hver dag!

Nina Grieg, Regiondirektør Grieg Seafood Rogaland sier:

– Grieg Seafood Rogaland håper AquaNext blir en slagkraftig møteplass for bransjen, forvaltning og politikk i regionen, som peker på hvordan fremtidens havbruk vil utvikle seg.

I Aqua Next skal vi skape en arena der disse interessentene samles, diskutere, og sammen finne framtidens løsninger. I løpet av de siste månedene har Grieg Seafood aktivt deltatt med to kunnskapsrike medarbeidere i konferansekomiteen, og snart vil vi offentliggjøre årets mest spennende konferanseprogram.

– Vi er veldig stolt av få med Grieg Seafood som samarbeidspartner, sier daglig leder i AquaNext, Sigurd Vik.