GLEDER MEG TIL AQUANEXT!

– Jeg gleder meg til å være vertskap for AquaNext sammen med de andre kommunene i Stavangerregionen, sier ordfører Sissel Knutsen Hegdal. Dette er et svært viktig arrangement, og vi skal stille mannsterkt fra kommunene.

Havbruksnæringen er viktig, og det er naturlig at Stavanger kommune støtter opp om dette flotte arrangementet.

Det er viktig at vi skaper en felles arena for både oppdrettsbransjen og leverandørindustrien i hele landet. Her kan vi lære masse gjennom et spennende konferanseprogram. Men like viktig er det at AquaNext er en relevant møteplass for debatt mellom industri og politikk. Jeg er svært glad for det store oppmøtet, og kommunene på Nord-Jæren er veldig glade for at NFKK har lagt sine arrangementer tilknyttet AquaNext. Her vil ordførere fra hele kysten, stortingspolitikere og øvrig politisk ledelse få muligheten til å få med seg det siste innen utviklingen i havbruksnæringen.

Jeg ser frem til noen spennende dager i juni, og ønsker alle velkommen til Stavanger og AquaNext!