DNB – SENTRAL PARTNER FOR AQUANEXT

DNB, ledende sjømatbank, blir en av hovedpartnerne til AquaNext 2024.

Hvorfor velger DNB å gå inn i dette samarbeidet med AquaNext 2024, Dag Sletmo?

-Vi håper vi kan være med på å sette agendaen i næringen og gi vårt bidrag til videre utvikling. Det er et sterkt team som står bak arrangementet og vi opplever at det er god driv i Stavanger miljøet. Det er viktig med god lokal forankring selv om arrangementet vil ha et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.

Hvorfor er AquaNext 2024 spennende for DnB? 

-Jeg håper AquaNext kan bidra til å sette agendaen og til skape dialog mellom ulike interessenter, sier Dag, og nevner oppdrettere, leverandører, myndighetene, politikere, NGOer og publikum. Næringen står overfor betydelige muligheter og utfordringer i fremtiden. Verdens befolkning øker, og behovet for proteinrik mat, spesielt fisk, forventes å øke.  

Sjømatbransjen har et betydelig potensiale i å levere sunn, god og bærekraftig mat i fremtiden, men det vil kreve samarbeid, innovasjon og dedikasjon fra alle involverte aktører.  DnB er opptatt av å løfte frem ny teknologi og løsninger som muliggjør en mer bærekraftig utvikling. Eksempler på dette er offshore merder, lukkede merder, landbasert fiskeoppdrett, nye foringsløsninger og forskning på nye proteinkilder langs hele næringskjeden. 

Som et spennende bidrag på mulighetsarenaen AquaNext, har vi etablert DNB-Globen, med en kapasitet på hundre deltagere. Her planlegger vi en rekke mini-seminar og debatter, med mulighet for interaksjon for publikum, gjennom hele arrangementet. Sammen skal vi utfordre på hvordan vi kan løse morgendagens utfordringer med å produsere mer sjømat på en bærekraftig måte, avslutter en engasjert Dag Sletmo.