DIGITALISERINGSMINISTEREN KOMMER!

Karianne Oldernes Tung til et flott seminar om digitalisering.

-Vi er veldig stolte over at digitaliseringsministrer Karianne Tung kommer til AquaNext, sier prosjektleder Trond Erik Bones. Bones har vært engasjert gjennom hovedsamarbeidspartner Fraktal til å lede konferansekomiteen for seminaret.

-Det er en ganske imponerende foredragsliste vi kan stille opp med, forteller Bones. -Det hele vil bli ledet av Shahzad Rana, tidligere teknologidirektør i Microsoft gjennom mange år. Man vil møte, Camilla Stoltenberg, Trond Kathenes, Elin Hauge, Jan Tegnander – og ikke minst Ingrid Sternhoff fra AkerBP som deler erfaringer fra landets fremste selskap innen digitalisering i oljebransjen.

-Jeg synes vi har fått til en god miks av foredragsholdere som til sammen belyser teamet på en veldig god måte. Vi er også sikre på at innledningen til Elin Hauge gir forsamlingen en god innsikt i mulighetene og kanskje bidrar til å avmystifisere kunstig intelligens en smule.

-Vi lover at det skal bli spisse og gode presentasjoner. Ikke minst vil vi vektlegge gode debatter og diskusjoner. Basert på diskusjonene i komiteen er jeg sikker på at oppdretterne og leverandørindustrien ikke er enige om alt, men det er heller ikke hensikten. Det har også vært viktig for oss at dette blir en dag hvor vi lufter problemstillingene uten å fokusere så mye på faktiske produkter og teknologi. Det er det nok av likevel.

Uten Kristian Steinshylla i Sopra Steria og Lars Ebbeson i Norce sitt utrettelige arbeid i konferansekomitéen, hadde vi ikke klart å komme i mål med et så sterkt program, sier Bones. I samarbeid med Scale, FHF, Nordlaks og Grieg Seafood har vi også fått mange nyttige innspill til et seminar som blir viktig for både oppdretterne og leverandørene.

-Om temperaturen i komitemøtene gir et frampek på dette temaet, tror jeg vi får en veldig givende dag for alle som deltar, avslutter Bones.