AQUANEXT OG AQUAVISION BLIR EN FANTASTISK HELHET- STAND ER BESTILT!

AquaNext og AquaVision vil overlappe hverandre 11.-13.juni. – Dette blir en fantastisk kombinasjon, sier Håvard Walde i Skretting.

300-400 nasjonale og internasjonale toppledere kommer til AquaVision. Vi vet at internasjonal akvakultur ser til Norge når det kommer til teknologi, bærekraft og reguleringer. AquaNext blir dermed en flott arena med utstilling og mange relevante konferanser, både for oss norske og de som kommer langveisfra. Vi i Skretting ønsker å delta på alle arenaene. Vi har allerede bestilt stand, og vi deltar i konferansekomiteene. Det som er viktig for næringen, er også viktig for Skretting. 

– AquaNext i seg selv blir en sentral arena for en samlet næring i Norge, sier Walde. Næringen kan kommunisere og samhandle bedre med politikere, myndigheter og samfunnet for øvrig. Vi har muligheten til å lage en arena hvor vi tør å løfte opp de store og viktige spørsmålene som berører oss alle i verdikjeden. For oss i Skretting er det spesielt viktig å delta i diskusjoner som berører det store nasjonale Samfunnsløftet om enda mer bærekraftige fòr og råvarer. Vi skal redusere klimaavtrykket ytterligere, øke forsyningssikkerheten og utvikle fôrindustrien. Dette må vi diskutere i sammenheng med hva som er Next. Det vil gjelde alt fra GMO til oppskalering av eksisterende og nye råvarer. 

Har du noen spennende smakebiter fra programmet til AquaVision? 

AquaVision programmet er fortsatt under utarbeidelse, men temaene vil som alltid være rettet mot utfordringene og mulighetene som ligger foran oss. Bærekraft – Klimaendringenes påvirkning på ressurstilgang og forsyning og hvordan vi trenger mer samarbeid i verdikjedene for å møte disse utfordringene. Dessuten vil det være fokus på framtidas løsninger ift cutting edge teknologi og AI for å muliggjøre mer og bærekraftig matproduksjon fra akvakultur. Som alltid vil AquaVision handle om “Feeding The Future”.