AKVA GROUP - VIL BIDRA I DISKUSJONEN OM FREMTIDENS HAVBRUK

– AquaNext er en arena hvor vi ser muligheter til å møte mange flinke mennesker som former vår bransje. Det opplever vi som både nyttig og spennende, sier adm.dir. Knut Nesse i Akva group.

AKVA group  er verdens største leverandør av løsninger og tjenester til oppdrettsnæringen.  AKVA Group er til stede i alle verdens markeder med kontorer i 11 land og medarbeidere fra 39 nasjonaliteter. Drevet av lidenskap, engasjement og en dyp forståelse av kompleksiteten innen akvakultur, løser AKVA Group de mest avanserte utfordringene i sjø og på land, og bidrar til å gjøre næringen mer bærekraftig. Viljen til å skape en bedre fremtid har vært drivkraften til AKVA group helt siden starten for over 40 år siden.  

-Vi ser svært fornøyd med at Akva group med sin størrelse og kompetanse er den første av de virkelig store virksomhetene som signerer avtale med AquaNext, sier daglig leder Sigurd Vik. – Vi er nå i dialog med en rekke andre virksomheter som vil bidra sterkt inn i arrangementet og har mange spennende nyheter å komme med i månedene som kommer.