Oppdretts­teknologi

Konferanseprogram- Tirsdag 11. juni 2024, kl. 09.00-15.00

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

HVA SKAL TIL FOR AT NORGE OPPRETTHOLDER SIN LEDENDE POSISJON INNEN INDUSTRIELT OPPDRETT?

Akvakultur står ved et veiskille. Innovative løsninger og bærekraftig utvikling er ikke bare ønskelig, men også nødvendig for å sikre en fremtidig posisjon i et globalt marked.
MODERATOR:
 
RAGNAR TVETERÅS, PROFESSOR I INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

Ragnar Tveterås har en cand.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Han er professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og leder senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS.

Hans forskning fokuserer på økonometriske analyser av produksjon og markeder i naturressursbaserte verdikjeder, spesielt sjømat og energi.

08:15

KAFFE OG REGISTRERING

09:00

EN NÆRING FOR FREMTIDEN?

Vi belyser vi hvordan Norge kan beholde sin ledende rolle i en voksende næringen. Vi ser på betingelser, innovasjonsfremmende tiltak, og ansvarsforholdet mellom myndigheter og næring.
Rammer for utvikling – har akvakultur riktige betingelser?
 
OLVE GROTLE, STORTINGSREPRESENTANT, HØYRE

Olve Grotle er en norsk politiker for Høyre som siden 2021 er stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane i Næringskomiteen.

Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Grotle var ordfører i Sunnfjord 2019–2021.

Hvordan kan innovasjon gi bedre sosial lisens og føre til økonomisk vekst?
 
DAG SLETMO, SVP/CLIENT ADVISOR, DNB SEAFOOD

Dag Sletmo er seniorrådgiver og bransjeanalytiker i sjømatdivisjonen i DNB Bank. Før han begynte i DNB jobbet han i Cermaq, et globalt lakseselskap. Han har også vært forskningssjef og sjømatanalytiker i ABG Sundal Collier, en investeringsbank.

Sletmo har en MBA fra Columbia Business School i New York.

Pisk eller gulrot – hva fremmer innovasjon, lønnsomhet og konkurranse
 
RAGNAR TVETERÅS, PROFESSOR I INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

Ragnar Tveterås har en cand.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Han er professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og leder senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS.

Hans forskning fokuserer på økonometriske analyser av produksjon og markeder i naturressursbaserte verdikjeder, spesielt sjømat og energi.

Paneldebatt
     
OLVE GROTLE, STORTINGSREPRESENTANT, HØYRE

Olve Grotle er en norsk politiker for Høyre som siden 2021 er stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane i Næringskomiteen.

Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Grotle var ordfører i Sunnfjord 2019–2021.

DAG SLETMO, SVP/CLIENT ADVISOR, DNB SEAFOOD

Dag Sletmo er seniorrådgiver og bransjeanalytiker i sjømatdivisjonen i DNB Bank. Før han begynte i DNB jobbet han i Cermaq, et globalt lakseselskap. Han har også vært forskningssjef og sjømatanalytiker i ABG Sundal Collier, en investeringsbank.

Sletmo har en MBA fra Columbia Business School i New York.

VIBECKE BONDØ, HAVBRUKSENTUSIAST, GRÜNDER OG INVESTOR

Vibecke Bondø er CEO i Bondø Invest. Hun har bred ledelses- og forretningsmessig erfaring, hovedsakelig fra akvakulturnæringen. Hun begynte i familiebedriften Vikna Sjøfarm som CFO i 2004. En stilling hun hadde frem til fusjonen med Lund Fiskeoppdrett i 2010, hvor de dannet SalmoNor, og Vibecke overtok som CEO. En rolle hun hadde i 12 år. Vibecke fungerte deretter som styreleder for NTS ASA frem til selskapet ble kjøpt opp av SalMar i 2022.

Hun har hatt flere andre styreverv, inkludert Seaborn, Salmon Group, Sjømat Norge og NHO. Bondø fokuserer for tiden på egne investeringer samt utvalgte styreverv (blant annet Salmon Evolution ASA).

Hun er siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø.

- Er vi sikre på at utviklingen blir i Norge?
- Vil Norge opprettholde sin markedsandel gjennom utvikling?
- Hvordan skal Norge opprettholde sin posisjon?

10:30

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:50

LØSNINGER UNDER UTVIKLING

Den norske leverandørnæringen til akvakultursektoren står ved et viktig veikryss, der nye teknologier og driftsmetoder testes ut med mål om bærekraftig vekst og redusert miljøavtrykk. Fra erfaringer med storsmolt i resirkuleringsanlegg (RAS) og lukkede systemer i sjø, til utforskning av dypdriftsoperasjoner, er industrien i en fase av rask utvikling. Er næringen klar for å integrere fremtidens teknologimiks?


		

			
Innovasjon i næringen
 
MARIANNE SIVERTSEN NÆSS, FISKERI- OG HAVMINISTER

Marianne Sivertsen Næss er norsk politiker for Arbeiderpartiet. Hun har nylig trådd inn i vervet som fiskeri- og havbruksminister i regjeringen til Støre. Før dette var hun stortingsrepresentant for Finnmark fra 2021 og ledet energi- og miljøkomiteen fra 2022 til 2024. Hun var ordfører i Hammerfest fra 2019-2021. Marianne Sivertsen Næss er utdannet lektor fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Hva er status for den norske leverandørnæringen?
 
MERETE SKAGE, PARTNER – STRATEGY AND TRANSACTIONS, EY

Merete jobber som partner i det nordiske transaksjonsmarkedet. Hun har 20 års transaksjonserfaring og dekker et bredt spekter av transaksjonsrelaterte tjenester, herunder due diligence, verdsettelse, modellering, restrukturering og børsnoteringer.

Merete er en del av EYs globale havbruksteam og sentral i arbeidet med den årlige EY-publikasjonen ‘The Norwegian Aquaculture Analysis’.

Merete er siviløkonom fra NHH og har også en Master i Accounting and Finance fra London School of Economics.

Storsmolt – erfaringer i sjø
 
SIGURD KILANE, BIOLOGISK CONTROLLER, GRIEG SEAFOOD ROGALAND

Sigurd Kilane er biologisk controller hos Grieg Seafood Rogaland AS. Han fokuserer på planlegging fra smolt til salg samt analyser og rapportering av biologiske data. Sigurd Kilanes spesifikke interesse ligger i å sammenstille data fra storsmoltgrupper for å identifisere beste praksis innenfor fagfeltet.

Med en utdanning innen akvakultur, økonomi og ressursforvaltning fra NMBU, har Sigurd Kilane en solid faglig bakgrunn. Han har erfaring som driftsleder sjø hos Erfjord Stamfisk AS.

Lukket produksjon i sjø – erfaringer
 
BERNHARD ØSTEBØVIK, PRODUKSJONSSJEF SJØ, MOWI NORWAY SOUTH AS

Produksjonssjef sjø PO 1, 2 og 3 i Mowi Sør; 28 åpne anlegg, 2 lukkede anlegg for laks og 1 anlegg for berggyltprodukson. Jobbet 30 år Mowi, studert akvakultur på videregående og høyskole, i tillegg til MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Dypdrift- erfaringer og vekst
 
KETIL RYKHUS, SAMFUNNSKONTAKT, SINKABERG HANSEN

Ketil Rykhus har en utdannelse som veterinær og jobber som samfunnskontakt i SinkabergHansen. Han startet sin karriere i sjømatnæringen i ESA i Brussel. I denne rollen jobbet han med å følge opp EØS-avtalen og forholde seg til myndighetene i flere land. Etter sin tid i Brussel har Rykhus vært fagsjef for fiskehelse i Sjømat Norge i over 10 år, hvor han har vært aktiv i å jobbe med fiskehelse, kvalitetssikring og bransjestandarder.

Paneldebatt: “Løsninger under utvikling”
       
SIGURD KILANE, BIOLOGISK CONTROLLER, GRIEG SEAFOOD ROGALAND

Sigurd Kilane er biologisk controller hos Grieg Seafood Rogaland AS. Han fokuserer på planlegging fra smolt til salg samt analyser og rapportering av biologiske data. Sigurd Kilanes spesifikke interesse ligger i å sammenstille data fra storsmoltgrupper for å identifisere beste praksis innenfor fagfeltet.

Med en utdanning innen akvakultur, økonomi og ressursforvaltning fra NMBU, har Sigurd Kilane en solid faglig bakgrunn. Han har erfaring som driftsleder sjø hos Erfjord Stamfisk AS.

KETIL RYKHUS, SAMFUNNSKONTAKT, SINKABERG HANSEN

Ketil Rykhus har en utdannelse som veterinær og jobber som samfunnskontakt i SinkabergHansen. Han startet sin karriere i sjømatnæringen i ESA i Brussel. I denne rollen jobbet han med å følge opp EØS-avtalen og forholde seg til myndighetene i flere land. Etter sin tid i Brussel har Rykhus vært fagsjef for fiskehelse i Sjømat Norge i over 10 år, hvor han har vært aktiv i å jobbe med fiskehelse, kvalitetssikring og bransjestandarder.

BERNHARD ØSTEBØVIK, PRODUKSJONSSJEF SJØ, MOWI NORWAY SOUTH AS

Produksjonssjef sjø PO 1, 2 og 3 i Mowi Sør; 28 åpne anlegg, 2 lukkede anlegg for laks og 1 anlegg for berggyltprodukson. Jobbet 30 år Mowi, studert akvakultur på videregående og høyskole, i tillegg til MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

SIGURD HYTTERØD, FAGANSVARLIG OPDRETT, NORSKE LAKSEELVER

Sigurd Hytterød har en cand.scient.-grad i fiskefysiologi og har spesialisert seg på fiskesykdommer og oppdrettspåvirkning. Han har jobbet som fagsjef for oppdrett i Norske Lakseelver og tidligere som forsker ved Veterinærinstituttet avdelingen for parasitologi.

- Teknologi for lavere miljøavtrykk?
- Nye løsninger gir også nye utfordringer?
- Noen tar til orde for kun lukket? Er det realistisk?
- Hvordan ser framtidens teknologimiks ut innenfor oppdrett?
- Er oppdretterne/myndighetene klare for å ta i bruk ny teknologi?

12:30

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

13:30

INNOVASJON I LEVERANDØRNÆRINGEN

I denne bolken utforsker vi hvordan innovasjon ikke bare er en mulighet, men et nødvendig skritt for å drive bransjen fremover. Vi har med en professor i kreativitet og gründere med gode idéer og nye løsninger. Og hvor vil leverandørene satse?
Du må feile for å lykkes!
 
MAIKEN ØKLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF, ZAPTEC

Maiken er utdannet ved Universitetet i Stavanger med en bachelor i journalistikk og ved Høgskulen i Volda med en bachelor i PR, kommunikasjon og media. Maiken har vært kommunikasjonssjef i Zaptec siden april 2021.

Din kunnskap kan stå i veien for fornyelsen
 
ERIK LERDAHL, PROFESSOR I DESIGNMETODIKK OG INNOVASJONSPROSESSER, UIS

Erik Lerdahl er professor i designmetodikk og innovasjonsprosesser ved Universitetet i Stavanger, med spesialisering innen kreativitet, tjenesteinnovasjon og møteledelse.
Erik har skrevet flere fagbøker og aforismebøker, og er anerkjent for sin ekspertise innen innovasjonsprosesser.

Innovasjon i forretningsmodeller
 
SVEIN ERIK GREGERSEN, CEO, REMORA ROBOTICS

Gregersen er utdannet innen kommunikasjon og signalbehandling fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og har en Executive MBA i Strategic Leadership fra Norges Handelshøyskole (NHH). Med erfaring fra strategiarbeid og organisasjonsutvikling, samt en sterk interesse for bærekraftig fiskeoppdrett, leder han nå Remora Robotics i deres arbeid med smarte roboter for rengjøring og inspeksjon av oppdrettsnøter.

Norge eller verden, hvor skal leverandørene satse?
   
KARI ELIN HILDRE, CEO, INSEANERGY

Kari-Elin Hildre er utdannet fra Høgskolen i Ålesund og er nå CEO i Inseanergy. Med tidligere roller som Vice President Projects i Kongsberg Maritime og ledende posisjoner i Rolls-Royce, har hun over ti års erfaring fra havbruks- og maritim sektor. Som COO i Inseanergy har hun spilt en sentral rolle i å utvikle nye innovasjoner i havbruksnæringen.

ARNSTEIN HOSAAS, INNOVATION DIRECTOR, AKVA GROUP

Arnstein Hosaas har en solid bakgrunn fra olje- og energibransjen. Han innehar en mastergrad i Marine teknologi og Hydrodynamikk fra NTNU. Med internasjonal erfaring fra USA og Brasil har Hosaas en global tilnærming til teknologi og innovasjon. Som Innovation Director i AKVA group har Hosaas fokusert på å lede utviklingen av innovasjonsprogrammet for Cage Based infrastruktur.

14:35

REFLEKSJON

 
RAGNAR TVETERÅS, PROFESSOR I INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

Ragnar Tveterås har en cand.polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. Han er professor i industriell økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og leder senter for innovasjonsforskning ved UiS/IRIS.

Hans forskning fokuserer på økonometriske analyser av produksjon og markeder i naturressursbaserte verdikjeder, spesielt sjømat og energi.

KONFERANSEKOMITÉEN

Programmet er utarbeidet av en konferansekomité bestående av: 

Hans Bjelland, forskningssjef, SINTEF
Arnstein Hosaas, innovasjonsdirektør, AKVA group
Tormod Skålsvik, forretningsutvikler, Nova Sea
Trine Danielsen, klyngeleder, Stiim Aqua Cluster
Andrea Viga Søndenå, prosjektleder, Blue Planet
Thord Håkon Bakke, prosjektleder, Blue Planet
Kirsti K. Sømme, Kommunikasjons- og arrangementsansvarlig, Blue Planet

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,- eks mva
2 dager: kr 4.950,- eks mva
3 dager: kr 7.800,- eks mva

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.