Oppdretts­teknologi

Konferanseprogram- Tirsdag 11. juni 2024, kl. 09.00-15.00

Sted
AQUANEXT ARENA I STAVANGER FORUM

HVA SKAL TIL FOR AT NORGE OPPRETTHOLDER SIN LEDENDE POSISJON INNEN INDUSTRIELT OPPDRETT?

Akvakultur står ved et veiskille. Innovative løsninger og bærekraftig utvikling er ikke bare ønskelig, men også nødvendig for å sikre en fremtidig posisjon i et globalt marked.

MODERATOR: 
HANS BJELLAND, RESEARCH DIRECTOR I SINTEF OCEAN

08:15

KAFFE OG REGISTRERING

09:00

EN NÆRING FOR FREMTIDEN?

Vi belyser vi hvordan Norge kan beholde sin ledende rolle i en voksende næringen. Vi ser på betingelser, innovasjonsfremmende tiltak, og ansvarsforholdet mellom myndigheter og næring.

Rammer for utvikling – har akvakultur riktige betingelser?
OLVE GROTLE, STORTINGSREPRESENTANT, HØYRE

Hvordan kan innovasjon gi bedre sosial lisens og føre til økonomisk vekst?
DAG SLETMO, SVP, CLIENT ADVISOR, DNB SEAFOOD

Pisk eller gulrot - hva fremmer innovasjon, lønnsomhet og konkurranse 
RAGNAR TVETERÅS, PROFESSOR I INDUSTRIELL ØKONOMI, UIS

Paneldebatt:
– Er vi sikre på at utviklingen blir i Norge?
– Vil Norge opprettholde sin markedsandel gjennom utvikling?
– Hvordan skal Norge opprettholde sin posisjon?
OLVE GROTLE, DAG SLETMO, RAGNAR TVETERÅS OG VIBECKE BONDØ

10:30

NETTVERKSMINGLING OG KANELBOLLE

10:50

LØSNINGER UNDER UTVIKLING

Den norske leverandørnæringen til akvakultursektoren står ved et viktig veikryss, der nye teknologier og driftsmetoder testes ut med mål om bærekraftig vekst og redusert miljøavtrykk. Fra erfaringer med storsmolt i resirkuleringsanlegg (RAS) og lukkede systemer i sjø, til utforskning av dypdriftsoperasjoner, er industrien i en fase av rask utvikling. Er næringen klar for å integrere fremtidens teknologimiks?
Innovasjon i næringen
FISKERI- OG HAVMINISTER

Hva er status for den norske leverandørnæringen?
 MERETE SKAGE, PARTNER - STRATEGY AND TRANSACTIONS, EY
Storsmolt - erfaringer med RAS og lukket i sjø
SIGURD KILANE, BIOLOGISK CONTROLLER, GRIEG SEAFOOD ROGALAND
Lukket produksjon i sjø - erfaringer
BERNHARD ØSTEBØVIK, PRODUKSJONSSJEF SJØ, MOWI NORWAY SOUTH AS
Dypdrift- erfaringer og vekst
KETIL RYKHUS, SAMFUNNSKONTAKT, SINKABERG HANSEN
Paneldebatt: “Løsninger under utvikling”
- Teknologi for lavere miljøavtrykk?
- Nye løsninger gir også nye utfordringer?
- Noen tar til orde for kun lukket? Er det realistisk?
- Hvordan ser framtidens teknologimiks ut innenfor oppdrett?
- Er oppdretterne/myndighetene klare for å ta i bruk ny teknologi?
SIGURD KILANE, KETIL RYKHUS, BERNHARD ØSTEBØVIK, SIGURD HYTTERØD (NORSKE LAKSEELVER)

12:30

LUNSJ OG BESØK I UTSTILLING

13:45

KRAFT I LEVERANDØRNÆRINGEN

I denne bolken utforsker vi hvordan innovasjon ikke bare er en mulighet, men et nødvendig skritt for å drive bransjen fremover. Vi har med en professor i kreativitet og gründere med gode idéer og nye løsninger. Og hvor vil leverandørene satse?

Du må feile for å lykkes!
MAIKEN ØKLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF, ZAPTEC

Din kunnskap kan stå i veien for fornyelsen
ERIK LERDAHL, PROFESSOR I DESIGNMETODIKK OG INNOVASJONSPROSESSER, UIS
Innovasjon i forretningsmodeller
SVEIN ERIK GREGERSEN, CEO, REMORA ROBOTICS

Norge eller verden, hvor skal leverandørene satse?
KARI ELIN HILDRE, CEO, INSEANERGY 

ARNSTEIN HOSAAS, INNOVATION DIRECTOR, AKVA GROUP

Refleksjon
HANS BJELLAND, RESEARCH DIRECTOR, SINTEF OCEAN

KONFERANSEKOMITÉEN

Programmet er utarbeidet av en konferansekomité bestående av: 

Hans Bjelland, forskningssjef, SINTEF
Arnstein Hosaas, innovasjonsdirektør, AKVA group
Tormod Skålsvik, forretningsutvikler, Nova Sea
Trine Danielsen, klyngeleder, Stiim Aqua Cluster
Andrea Viga Søndenå, prosjektleder, Blue Planet
Thord Håkon Bakke, prosjektleder, Blue Planet
Kirsti K. Sømme, Blue Planet

Billettpriser

1 dag: kr 2.850,-
2 dager: kr 4.950,-
3 dager: kr 7.800,-

Billetten gir også adgang til utstillingen og DNB Globen i tre dager. Med dagsbillett kan du gå mellom de to seminarene, men du må bestille deg inn på den som er ditt foretrukne seminar. Billetten er personlig og kan ikke overdras.