Fôr og
råvarer

Råvarer til fôr er en global mangelvare. Bli med der fremtidens bærekraftige fôr og råvarer presenteres!

Produksjonen av sjømat i verden skal i henhold til Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)
gjennom oppdrett øke med 50 % fram mot 2030. Hvordan skal vi lykkes med disse ambisjonene når det er mangel på den viktigste innsatsfaktoren; fôr? Under AquaNext vil vi bl.a. adressere disse utfordringene:

  • Råvarer til fôr kan blir en global mangelvare. Når blir det for lite?
  • 75 % av klimafotavtrykket ved produksjon av laks kommer fra fôret.  Hvordan reduserer vi dette – raskt?
  • Omega-3, hvordan sikrer vi stabil tilgang?
  • Hva blir fremtidens råvarer?
  • Hvordan gjør vi Råvareløftet til et verdensløft?
  • Det handler om ressurser og kostnader, more for less.

Vi gleder oss til å se deg på AquaNext!

Om virksomheten din driver med fôr, biologi, teknologi eller leverer andre tjenester innen havbruk, er AquaNext stedet å være til stede. Det blir en viktig arena for å skape nye forretningsmuligheter. Bestilling av stands kan gjøres fra 1. mai. Ønsker du mer informasjon eller har innspill til oss, kontakt oss på e-post: sigurd.vik@aquanext.no eller +47 92 62 92 00.