Biologi og
bioteknologi

God fiskevelferd og fiskehelse er avgjørende for å sikre bærekraftig vekst og fremstille trygg mat.

Vaksiner, sensorikk, datainnsamling og digitalisering er avgjørende for å sikre morgen- dagens fiskevelferd. Bedre fiskehelse gjennom redusert medisinbruk og mindre sykdom er en viktig driver for god økonomi. Aktuelle tema er:

  • De fremste preventive løsningene mot lakselus.
  • Hvordan predikere sykdom/algeoppblomstring?
  • Hvordan hjelper AI oss til bedre fiskehelse.
  • Overvåking av kritiske driftsforhold.
  • Fôringsteknologi.
  • Hvordan redusere antibiotika bruken globalt.
  • GMO/crispr/triploid.

Under utstillingen på AquaNext vil du møte de fremste leverandørene i verden innen biologi og bioteknologi.

Vi gleder oss til å se deg på AquaNext!

Om virksomheten din driver med fôr, biologi, teknologi eller leverer andre tjenester innen havbruk, er AquaNext stedet å være til stede. Det blir en viktig arena for å skape nye forretningsmuligheter. Bestilling av stands kan gjøres fra 1. mai. Ønsker du mer informasjon eller har innspill til oss, kontakt oss på e-post: sigurd.vik@aquanext.no eller +47 92 62 92 00.